Semarang                                                              M-Java

 

                                                                                                                                                                     20-3-2013

 

Toelichting

 

De Japanse kampen in de stad, Bangkong, Halmaheira en Lampersari, bleven nog maanden lang bestaan en fungeerden – evenals diverse openbare gebouwen - als opvangkampen voor Nederlanders, die in de binnenlanden, met name Ambarawa en omgeving, door pemoeda’s werden bedreigd en aange­vallen.

 

In Semarang werden bij het begin van de bersiap op 14-10-1945 vele Nederlanders opgepakt en opgesloten: mannen en oudere jongens in de Boeloe-, de Djoernatan- en de Mlaten-gevangenis en in Hotel Centraal, vrouwen in Hotel du Pavillon. Door ingrijpen van de Japanse majoor Kido en zijn militairen čn door ingrijpen van de net gearriveerde Engelse troepen werden allen binnen enige dagen weer bevrijd.

 

In Kendal werd eind september 1945 een groep van 30 mannen en oudere jongens opgesloten in de plaat­selijke Gevangenis; in februari 1946 werden zij overgebracht naar de Gevangenis van Salatiga; hun vrouwen en kinderen gingen met hetzelfde transport naar Huis Bär in Salatiga.

 

 

Republikeinse kampen

 

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Semarang-stad