Modjokerto Sentanan-lor O-Java

 

1-12-2011

Ligging

De suikerfabriek Sentanan-lor wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen (nummer 19), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 26), als ook op de Topografische kaart (blad 53.41 B). De fabriek lag aan de noord-oostzijde van de stad aan de Kali Brantas, ongeveer 1 km van het centrum.

 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma (1)

28-10-1945

 

Modjo: Patjet (ma)

 

0

ma

ma=mannen; Modjo=Modjokerto

(1) o.a. 8 Rode-Kruis-functionarissen uit Modjokerto (naamlijst: zie verklaring Mw Immink)

 

Omstandigheden

familiecontact familie kon aanvankelijk wat eten en kleren brengen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Gellustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 188

Brand, Pastoor van den - ODO-verklaring, 30.06.46, NIOD, IC 071225

Coert, Hr J.M. - ODO-verklaring, 27.08.47, NIOD, IC 071100

Dantz-Mirrer, Mw L. - ODO-verklaring, 17.03.47, NIOD, IC 071225

Huismans-Wijmer, Mw J.F. - ODO-verklaring, 20.02.47, NIOD, IC 071225

Immink-Muller, Mw A.E.G. - ODO-verklaring, 30.06.46, NIOD, IC 071225

 

 

Index Kampen in Oost-Java