Tjiandjoer                  Sindanglaja                      W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

Sindanglaja was een plaats aan de weg van Buitenzorg naar Tjiandjoer, ongeveer 10 km ten oosten van de Poentjak-pas. In Sindanglaja waren 2 kampen, (voorlopig) aangeduid als kamp A en kamp B. In welke behuizing deze kampen waren ondergebracht, is (nog) niet bekend.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KAMP A

 

 

 

 

xx-10-1945

Omgeving

 

100

100

ma,vr,ki

30-10-1945

 

Bevrijd (1)

100

0

ma,vr.ki

 

KAMP B

 

 

 

 

xx-10-1945

Omgeving

 

100

100

ma,vr,ki

30-10-1945

 

Bevrijd (1)

100

0

ma,vr.ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr-vrouwen

(1) door een Engelse patrouille en meegenomen naar de Landbouwschool in Soekaboemi

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 61

Lawick van Pabst, H. van - Maar laat mij niet praten, Moesson 37/8 (1993), pg 19

Wicherts, A.H. - Het Rode Kruis in Soekaboemi, feb. 1946, NIOD, IC 054917, pg 11

 

 

Index          West-Java-kampen