Batavia                    Sint Vincentius                   W-Java

 

                                                                                                                                                                         16-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Het Sint Vincentius Meisjes-weeshuis was gelegen in het zuiden van Meester Cornelis aan de Bidara Tjina 76. Tijdens de Japanse bezetting was het eerst een kamphospitaal voor zieke krijgsgevangenen, vanaf maart 1945 een kamphospitaal voor met name vrouwen en kinderen uit de vrouwenkampen, maar er werden ook oude mannen opgenomen.

 

Kampbewaking

Japanse soldaten. later Brits-Indische soldaten

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

1200

ma,vr,ki (1)

 

OPVANGKAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-10-45 (2)

 

 

 

350

ma,vr,ki

xx-10-45 (3)

 

Ontruimd

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen (allen ernstig ziek)

(1) uit de vrouwenkampen in Batavia en Bandoeng

(2) peildatum RAPWI-rapport Schouten

(3) eind oktober

 

Wonen

Op de eerste verdieping was één ziekenzaal voor ongeveer 50 vrouwen, één voor ongeveer 100 vrouwen, één voor kinderen, één voor “personeel”. Verder was er een aparte zaal voor tuberculose-patiënten, ongeveer 50 vrouwen uit diverse vrouwenkampen (zij sliepen in stapelbedden twee aan twee boven elkaar). De zusters van het huis zelf leefden op een aparte afdeling, waar zij hun specifieke kloosterleven zo goed mogelijk probeerden in te vullen (zij liepen altijd in uniform). De zieke mannen verbleven in de kapel.

Voeding

In de keuken werkte een groep nonnen. Direct na de capitulatie werd het eten veel beter. Er kon ook aan de omheining eten geruild worden tegen kleding. Op een gegeven moment kwam er vers brood uit het kamp Kam­pong Makassar.

Gezondhei

Er waren onder de zieken veel zwaar zieken. De verzorging van de patiënten ging nog lange tijd door. Het sterftecijfer was hoog.

Medische zorg

Het personeel bestond uit vrouwen uit de vrouwenkampen en de nonnen van het huis zelf; er waren diverse artsen, zoals Dr Cramer (kinderarts), Dr Maisey, Dr Oomen, Dr Reddingius, Dr Smit.

Veiligheid

Dreiging van pemoeda’s was niet aanwezig (het gebouw werd streng bewaakt). Het gaan naar Batavia ging alleen onder militaire bewaking.

 

Huidige situatie (2007)

Het Sint Vincentius weeshuis bestaat nog steeds; het omvat thans een RK Middel­bare School; het kan bezocht worden.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 51

Cramer, AMG - Ervaringen van een kinderarts in vrouwenkampen op Java tijdens WOII, NTvG 129, 1985, 1543

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 1, 2000, pg 100, 101 (luchtfoto)

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel 2, 2002, pg 85, 86 (plattegrond, foto’s ziekenzalen)

Heshusius-van der Kam, A. - Persoonlijke mededeling

Ley, Victor - Persoonlijke mededeling

Put, Marie-Jeanne van der - Dagboek maart-september 1945 (niet gepubliceerd)

Rinzema, Win - Dit was uw Tjideng, 2e druk, 1991, pg 23, 113

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 25

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 71

Wal-Meyneken, Suzanne van der – Ned-Indische herinneringen 1940-1946, 2000 (eigen beheer), pg  34-41

 

 

Index          West-Java-kampen