Soekaboemi-Tjiandjoer                                      W-Java

 

                                                                                                                                       8-10-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Soekaboemi en in het 30 km oostelijker gelegen Tjiandjoer vond rond medio oktober 1945 plaats: in Soekaboemi in gebouwen van de Landbouwschool en in het SOG-meisjeshuis, in de omgeving van Tjiandjoer in de RK-kerk in Tjiandjoer en in het 10 km verder oostelijk gelegen Sindanglaja. Mannen en vrouwen werden hier niet gescheiden.

Soekaboemi werd op 26-10-1945 en Tjiandjoer op 28-10-1945 door Engelse troepen bezet: alle geļnter­neerden werden overgebracht naar gebouwen van de Landbouwschool, de Kindervakantie-kolonie, de Juliana-school en het Selabatoe-hotel. Eind november 1945 werd Soekaboemi door de Engelsen ontruimd: alle ex-geļnter­neerden werden door hen overgebracht naar het opvangkamp Kedoeng Halang (Beatrix-kamp) in Buitenzorg.

 

 

 

Index          West-Java-kampen                 Soekaboemi-kaart