Soekaboemi-Tjiandjoer                              West-Java

 

                                                                                                                                 23-8-2020

 

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Soekaboemi en in het 30 km oostelijker gelegen Tjiandjoer vond rond medio oktober 1945 plaats: in Soekaboemi in gebouwen van de Landbouwschool en in het SOG-meisjeshuis, in de omgeving van Tjiandjoer in de RK-kerk in Tjiandjoer en in het 10 km verder oostelijk gelegen Sindanglaja. Mannen en vrouwen werden hier niet gescheiden.

Soekaboemi werd op 26-10-1945 en Tjiandjoer op 28-10-1945 door Engelse troepen bezet: alle geļnter­neerden werden overgebracht naar gebouwen van de Landbouwschool, de Kindervakantie-kolonie, de Juliana-school en het Selabatoe-hotel. Eind november 1945 werd Soekaboemi door de Engelsen ontruimd: alle ex-geļnter­neerden werden door hen overgebracht naar het opvangkamp Kedoeng Halang (Beatrix-kamp) in Buitenzorg.

 

 

 

 

Soekaboemi

 

 

Tjiandjoer

 

18-10-1945

 

 

Okt 1945

 

Okt 1945

Okt 1945

Landbouwschool

SOG-meisjeshuis

RK-kerk

Sindanglaja

26-10-1945

 

 

26-10-1945

26-10-1945

26-10-1945

 

Soekaboemi: diverse opvangkampen

 

23-11-1945

 

 

24-11-1945

25-11-1945

 

Buitenzorg: Kedoeng Halang

 

 

 

 

 

Index          West-Java-kampen                Soekaboemi-kaart