Bandoeng                  Soekamiskin                      W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De Soekamiskin-Gevangenis lag ongeveer 8 km ten oosten van Bandoeng aan de Groote Postweg, vlak bij Sindanglaja.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

23-08-1945

Omgeving

 

 

 

ma (1)

18-10-1945

 

Tjiamis: Bandjar

 

0

ma

 

 

 

 

 

 

xx-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma (2)

24-10-1945

 

Bevrijd (3)

20

0

ma

ma=mannen

(1) semi-politieke gevangenen (waaronder 3 Nederlanders)

(2) opgepakt door pemoeda’s

(3) vermoedelijk door Engelse en/of Japanse troepen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 79

Dulm, J. van e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 123

Quack, R.B. - RAPWI-rapport, Kampen in en rond Bandoeng, NIOD IC-054943-054945, pg 58, 88

 

Foto’s/Tekeningen

Diessen, J.R. van - Boven Indië, 1993, pg 85 (luchtfoto)

Dulm, J. van e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 123 (luchtfoto)

Voskuil, R.P.G.A. e.a. - Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 77 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Japanse kampen, Deel II, 2001, pg 104

 

 

Index          West-Java-kampen