Soerakarta                  Soekoardjo                       M-Java

 

                                                                                                                                                                         9-11-2011

Ligging

Soekardjo was een (vrij grote) plaats ongeveer 10 km ten zuiden van Soerakarta.

Het kamp bevond zich in een groot huis in de stad; het kamp was omgeven door gedek.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30-01-1946

Omgeving (1)

 

50 (2)

50

vr,ki (3)

xx-02-1946

 

Srk: Gilingan

50

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Srk=Soerokarta

(1) Bojolali en directe omgeving

(2) de andere 50 vrouwen en kinderen uit Bojolali gingen naar kamp Kletjo 2

(3) Indo-Europese vrouwen, sterk genegen om te kiezen voor WNI

(4) het verblijf duurde ongeveer 3 weken

 

Omstandigheden

voeding                 voldoende en redelijk goed

wonen                   volle ruimten, slapen op matjes op de vloer (sommigen hadden een matras meegenomen)

wassen en baden  aan de put, waterleiding werkte niet

sanitair                  werkte niet, nieuwe sanitaire voorziening in de tuin gemaakt

bagage                   niet afgenomen

medische zorg     niet aanwezig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 153

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Midden-Java