Loemadjang               Soekodono                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     17-12-2011

Andere benaming

Soekadana

 

Ligging

Loemadjang lag ongeveer 50 km ten zuiden van Probolinggo. De plaats Soekodono lag ongeveer 5 km ten noorden van Loemadjang aan de weg naar Probolinggo.

De suikerfabriek Soekodono (sinds 1930 buiten gebruik) lag ten oosten van de hoofdweg van Loemadjang naar Probolinggo, aan de zijweg die 5 km ten noorden van Loemadjang naar het Tenger-gebergte ging. Deze suikerfabriek wordt vermeld zowel op de Kaart van de onder­nemingen (nummer 27), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 77), als ook op de Topografische kaart (blad 56.43 A).

Het kamp was ondergebracht in enige voormalige dienstwoningen, omgeven door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

Karmoes (Hoofd van Politie)

 

Kampleiding

Mw L.Barentz-Schelkers, Mw C.Versteegen

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

10-12-1945

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki

09-09-46  (2)

 

 

 

93 (3)

vr,ki

xx-04-1947

 

Evacuatie (4)

 

 

vr,ki

15-05-1947

 

Evacuatie (5)

 

 

vr,ki

22-07-1947

 

Bevrijding (6)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) uit Loemadjang; eerst verzamelen bij het Politiebureau

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) zowel Europese als Indo-Europese vrouwen; 53 WNI

(4) naar Malang; eerste groep, klein omdat men de beloftes van een snelle repatriëring niet vertrouwde

(5) naar Malang; tweede groep

(6) door Nederlandse troepen (Mariniersbrigade, Colonne Wit)

 

Omstandigheden

voeding                 eerst slecht, later wat beter: 200 g rijst, 100 g maïs, groenten

wonen                   zeer slecht onderhouden huizen (lekke daken): zeer vochtige atmosfeer

gezondheid           eerst slecht (dysenterie), later wat beter

corvee                   breien (voor geld), groenten kweken

recreatie               enige boeken; grote speelplaats voor de kinderen

medische zorg     dokter Koesnadi: goed

sterfgevallen        09-09-1946: 2 vrouwen en 1 kind

familiecontact     Rode Kruis-brieven worden verzonden, en ook ontvangen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 210, 212

Heijboer, Pierre – De Politionele Acties; de strijd om Indië …, 1979, pg 72 (bevrijding Loemadjang)

Hornman, Wim – De geschiedenis van de Mariniersbrigade, 1985, pg 248 (bevrijding Loemadjang)

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 055277 (rapport Wonolangan)

IRK-rapport, 09.09.46, Landelijk bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 73

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 35 (01.08.46: 183 vr,ki; 09.09.46: 93 vr,ki)

NEFIS-weekrapport, 17.10.46, CAD AA 12 (09.09.46: 93 vr,ki; evacuatie naar POPDA-kamp)

ODO-verklaring, 06.08.47, NIOD, IC 073911

Verslag van het kampleven in Loemadjang, 28.07.47, NA, AS, 2.10.14, 5516

 

Plattegrond

Veenman-Barentz, Mw (dochter van de kampleidster) – Persoonlijke mededeling (nog niet ontvangen)

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java