Kediri                          Soekoramé                        O-Java

 

                                                                                                                                                                     25-11-2011

Andere benamingen

Soekarami, Soekaramé

 

Ligging

De plaats Soekoramé lag ongeveer 5 km ten westen van het centrum van de stad Kediri. Deze plaats wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 52.42 B).

Het kamp was ondergebracht in een oude KNIL-kazerne nabij het schietbivak. Het kamp bestond uit 3 grote en 2 kleine barakken binnen een houten afrastering. Buiten deze afrastering lag de ziekenboeg. Het kamp was eerst een vrouwen­kamp (I), later een man­nenkamp (II), vervolgens een jongenskamp (III).

 

Kampleiding

vrouwenkamp: Mw H.J. de Kanter-Brugsma

mannenkamp: Hr R.C.F.Bezoet de Bie

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

16-10-45 (1)

Omgeving

 

1050

1050

vr,ki

15-12-45 (2)

 

Ked: Slèmanan (3)

500

500

vr,ki

15-12-1945

 

?? (4)

500

0

vr,ki

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

19-01-1946

Omgeving (5)

 

60

60

jo,ma

21-01-1946

Ked: Gevangenis

 

200

260

jo,ma

10-02-46 (6)

 

 

 

261 (7)

jo,ma

xx-04-1946

 

Ked: Wonoredjo

260

0

jo,ma

 

JONGENSKAMP

 

 

 

 

xx-10-1946

Cheribon ?

 

60

60

jo (8)

xx-06-1948

 

Evacuatie (9)

60

0

jo

jo=jongens (boven 14 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Ked=Kediri

(1) mogelijk gespreid over enige dagen

(2) volgens IRK-verslag 11.02.45 was de vertrekdatum naar Slèmanan 06.12.45

(3) afstand ca 30 km: deels lopend, deels met smalspoor  (bagage en zieken in vrachtauto)

(4) er zaten ongeveer 1000 personen in het kamp, 500 gingen naar Slèmanan, bestemming rest onbekend

(5) o.a. uit de gevangenissen van Kertosono en Ngandjoek

(6) datum visitatiebezoek IRK

(7) waaronder 40 Europeanen, rest Indo-Europeanen; totaal 65 jongens tussen 13 en 20 jaar

(8) allen van Indo-Europese afkomst

(9) naar Batavia, op station Gambir vrijgelaten

 

Omstandigheden

voeding                 300 g rijst pppd, wat mais, groente, koffie, thee

wonen                   geen meubels; sommigen hadden een matras; slechts 4 lampen; voldoende ruimte

kleding                  armoedig (overhaaste arrestatie)

water                     waterleiding, voldoende goed water

sanitair                  douches aanwezig, goede WC’s totdat beerput overliep (afvoergoot naar kali gemaakt)

medische zorg     geen medicijnen; ernstig zieken naar hospitaal in Kediri

geestelijke zorg   pastoors Klooster, Wessels en van Megen

klimaat                  warm, vochtig

 

Literatuur (algemeen)

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 173

Literatuur (vrouwenkamp)

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

IRK-verslag, 11.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 45

Mauwer, Mw A. - Verslag, NIOD, IC 054595

Meurs-Hugenstein, Mw J.F. - Verslag van onze bevindingen ..... 30.07.46, NIOD, IC 054596

ODO-verklaring 24.04.47, NIOD, IC 73901 (naam van 1 overledene)

Rosmalen, H.A. van – Persoonlijke mededeling

Seket, René - Persoonlijke mededeling (verslag)

 

Literatuur (mannenkamp)

Interneringskampen op Java 15.05.46, NIOD, IC 061272 (lijst van kampen)

IRK-rapport 10.02.46, NIOD, IC 054871

NEFIS-weekrapport, 04.03.46, CAD, AA 11 (alle Europese mannen en jongens boven 15 jaar)

NEFIS-weekrapport, 09.04.46, CAD, AA 11 (sedert dec. 1945 alle Ned. ma bijeen, tevens 26 Amb. en Menad.)

ODO-verklaring 28.05.48, NIOD, IC 071003

 

Literatuur (jongenskamp)

Cohen, Ben - Persoonlijke mededeling

 

Naamlijsten (vrouwenkamp)

Thörig-de Meijer, F.G. – Persoonlijke mededeling (geborduurd zakdoekje: blok II garage)

 

Plattegronden

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

Deze kleine kazerne bestaat nog steeds, 2007.

 

 

Plattegrond

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java