Sragen                        Sragen-Oost                      M-Java

 

                                                                                                                                                                     13-11-2011

Ligging

Het kamp was ondergebracht in het voormalige gebouw van de Europese Lagere School en in 4 kleine woningen er achter, in het centrum van de stad, gelegen aan de Grote Postweg, de weg van Soerakarta naar Ngawi. Dit kamp lag tegenover het kamp Sragen-West. Het schoolgebouw had 7 lokalen op een rij langs de straat.

 

Kampbewaking

Pemoeda’s

 

Kampleiding

Mw A.Kopp, Mw E.A.Müller

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

02-12-1945

Omgeving (1)

 

226

226

vr,ki

xx-01-1946

 

Sragen-West

94

132

vr,ki

xx-01-1946

 

Vrijgelaten

10

122

ki (2)

04-02-46 (3)

 

 

 

122 (4)

vr,ki

xx-07-1946

 

Vrijgelaten (5)

20

102

vr,ki

xx-07-1946

 

Evacuatie (6)

102

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) stad Sragen en vooral ook van omliggende suiker-ondernemingen

(2) van Indonesische vrouwen, die buiten het kamp verbleven

(3) datum van visitatiebezoek van IRK

(4) Europeanen en Indo-Europeanen, ook 4 oude mannen

(5) zij wilden niet evacueren, zij bleven in Sragen achter

(6) per trein naar Soerakarta, per vliegtuig naar Semarang of Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 zelf betalen, 150 g rijst pppd; mnd 1 kg suiker tegen off prijs, rest bijkopen, zelf koken

wonen                   elektrisch licht, enig meubilair, vrijwel geen bedden; ongeveer de helft van de bewoners had

een matras, rest sliep op tikars

water                     geen waterleiding, wel waterputten; baden in provisorische badhokken bij de put

sanitair                  school: wel WC’s, geen badkamers

medische zorg     redelijk: dagelijks doktersbezoek, verpleegsters in het kamp; ernstig zieken naar ziekenhuis

gezondheid           veel dysenterie, weinig medicijnen

kleding                  over het algemeen voldoende, sommigen echter zeer weinig (2 vr met 13 ki en 2 andere vr)

financiën              weinig geld beschikbaar, verkoop van kleding aan het voorhek

recreatie                              piano, grammofoon, 50 boeken; kerkdiensten: geen belangstelling

familiecontact     IRK-kaarten verzenden toegestaan (maximaal 25 woorden)

sterfgevallen        tussen 02.12-1945 en 04.02-19: 5 personen (2 zeer oud, 3 met dysenterie)

toestand                goede verhouding met kampbewaking

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 155

IRK-rapport, 04.02-19, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 28

NEFIS-document, 16.02-19, BuZa 2164 (122 vr,ki vanaf 02.12-1945)

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (gesprekken met oud-kampbewoonster)

 

Foto’s/Tekeningen

Foto gemaakt tijdens visitatiebezoek van IRK op 4-2-1946, IRK-archief, Geneve

 

Huidigfe situatie

De school is er nog steeds, maar is nu in gebruik als SMP (2007)

 

Foto’s

Groep kinderen 1946, Schoolgebouw 2007

 

 

Index          Kampen in Midden-Java