Banjoewangi                  Sronno                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     20-12-2011

Ligging

Banjoewangi lag aan de oostkust (tegenover Bali).

De plaats Sronno lag ongeveer 25 km ten zuid-westen van Banjoewangi, aan de spoorlijn van Rogodjampi naar Bentjoeloek, een zuidelijke aftakking van de spoor­lijn van Banjoewangi naar Djember. Deze plaats staat niet aangegeven op de Kaart van ondernemingen, maar wel op de kaart in de Autowegen-Atlas als ook op de Topografische kaart (blad 59.44 A).

Het kamp was ondergebracht in een huis (van een Japanner). Mogelijk waren er meer huizen (i.v.m. het totaal aantal gezinnen, dat gevangen werd genomen).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-10-45 (2)

 

Banj: Awoe-awoe

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Banj=Banjoewangi

(1) m.n. van landbouwkolonie Brassan (vervoer per open vrachtauto)

(2) verblijf duurde 5 dagen

 

Literatuur

Anthonio, Hr B. - Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 219

Jongbloets, Frits – Persoonlijke mededeling

 

Naamlijsten

Anthonio, Hr B. - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          Kampen in Oost-Java