Batavia                         Struiswijk                        W-Java

 

                                                                                                                                                                         12-3-2013

Japans kamp, Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp was ondergebracht in de Struiswijk-Gevangenis in het oosten van de stad.

 

Kampcommandant

Adachi (augustus 1945)

 

Kampleiding

Mw Truus Fokkema-Visser (augustus 1945)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

JAPANS KAMP

 

 

 

15-08-1945

 

 

 

1400

vr,ki

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-08-45 (1)

 

Vertrek (2)

 

 

vr,ki

xx-10-45 (3)

Tjimahi (4)

 

 

 

jo,ma

 

 

 

 

 

ma,vr,ki

11-11-1945

 

Evacuatie (5)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, jo=jongens, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) gedurende de maanden augustus en september (en nog later?)

(2) op zoek naar familieleden

(3) vanaf begin oktober 1945

(4) voormalige Japanse mannenkampen (familiehereniging)

(5) volledige ontruiming, met name naar Bandoeng: Ursulinenklooster

 

N.B. Victor Ley vertelt dat hij komend uit Sint Vincentius omstreeks Kerstmis 1945 getransporteerd werd naar

Struiswijk, waar hij tot februari 1946 bleef.

 

Wonen

Men verbleef in de cellen van de Gevangenis.

Voeding

Direct na de Japanse capitulatie werd de voedselvoorziening snel beter.

Medische zorg

Direct na de Japanse capitulatie werd de medische zorg duidelijk beter (Dr Veenenbaas).

Veiligheid

Eind oktober - begin november 1945 werd de omgeving van het kamp door de geïsoleerde ligging zo gevaar­lijk,

dat uitsluitend onder gewapende Engelse begeleiding mensen in en uit konden. Op 11-11-1945 werd het kamp

gesloten.

 

Huidige situatie (2005)

De Struiswijk-Gevangenis staat er nog steeds; het gebouw wordt goed onder­houden.

Het gebouw kan niet bezocht worden.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 51-52

Doorn, Iens van - Geluk is als een vogel, 1981, pg 141-159

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel I, 2000, pg 95

Dijkgraaf-Lokkers, Leonarda - Wat nooit slijt, 2003, pg 188-237

Ley, Victor – Persoonlijke mededeling

Michielsen-Baljon, Els - Alles is in orde ..., 1997, pg 131-143

NIBEG-rapport 5, 28.02.46, NIOD, IC 060.374, pg 2

Vletter, M.E. de e.a. – Batavia/Djakarta/Jakarta, Beeld van een metamorfose, 1997, pg 71

Foto’s

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 51, 52

 

Kampplattegrond

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 51

 

Index          West-Java-kampen