Soerabaja                 Tambakredjo                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     1-3-2013

Opvangkamp, Republikeins kamp

 

Ligging

Het Tambakredjo-kamp bestond uit barakken in een kleine woonwijk in het oostelijk stadsdeel, direct ten zuiden van de oost-west lopende straat Kedjeran. Deze wijk staat niet vermeld in de Stedenatlas (valt buiten de afbeel­ding), maar wel op een kaartje in het boek van Broeshart (Soerabaja, Beeld van een stad), pg 40.

N.B. Het kamp was tijdens de Japanse bezetting reeds in gebruik als interneringskamp voor Menadonezen en Ambo­nezen.

 

Kampcommandant (Opvangkamp)

Lewahabessy

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

OPVANGKAMP

 

 

 

xx-xx-19xx

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki (1)

xx-10-1945

Omgeving

 

 

440

ma,vr,ki (1)

 

REPUBLIKEINS KAMP

 

 

 

30-10-1945

 

Vermoord (2)

15

425

jo,ma (3)

15-11-1945

 

Prigen (4)

425

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

(1) Menadonezen en Ambonezen

(2) tijdens een overval door de pemoeda’s

(3) Ambonezen

(4) een klein kamp, waar deze groep ongeveer 1 jaar verbleef (later overgebracht naar een loods in Bondowoso)

 

Omstandigheden

werk                      sommigen werkten overdag in Prigen in de tuinbouw

 

Gebeurtenissen

Op 30-10-1945 werd het kamp overvallen door een groep van ongeveer 100 pemoeda’s: er werden 15 mannen (waaronder een paar oudere jongens) uit het kamp vermoord; de vrouwen en kinderen werden tijdelijk onder­gebracht in het voetbalstadion van Tam­baksari en op een plein achter het kamp.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 194

Broeshart, A.C.- Een dagboek over de bersiap-tijd in Soerabaja, 1987

Broeshart, A.C. e.a. - Soerabaja, Beeld van een stad, 1994, pg 50-54

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 197

Lamasahu, Mw – Verslag, ODO-verklaring NEFIS, 24.12.47, NIOD, IC 071008

 

Naamlijsten

Lamasahu, Mw – Verslag, ODO-verklaring NEFIS, 24.12.47, NIOD, IC 071008 (5 vermoorde personen)

 

 

Index          Kampen in Oost-Java