Wonosobo                       Tambi                           M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Dieng-kamp

 

Ligging

Tambi lag ten noorden van Wonosobo aan de weg naar het Dieng-plateau aan de voet van de berg Praoe. Tambi lag op ruim 1300 m hoogte, enige km verwijderd van Kedjadjar (mannenkamp). Dit kamp werd aangeduid als “geheim kamp” (zie noot).

De thee-onderneming Tambi wordt vermeld op de Kaart van Ondernemingen (nummer 1), op de kaart in de Autowegen-atlas (nummer 35) en op de Topografi­sche kaart (blad 46.40 C).

Het kamp was ondergebracht in barakken.

 

Kampleiding

Mw de Winter

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1946

Won: Won-kamp

 

 

 

vr,ki

21-08-46 (1)

 

Gomb: Barakk (2)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

Gomb=Gombong, Won=Wonosobo,

Barakk.=Barakkenkamp, Won-kamp=Wonosobo-kamp,

(1) omstreeks deze datum volgens Hr Jongenburger

(2) in verband met gezinshereniging en evacuatie

 

Geheim kamp

Het bestaan van dit kamp werd bij de Nederlandse autoriteiten bekend dankzij een aanduiding op een Rode Kruis-briefkaart. Bij alle briefkaarten, die de vrouwen op een gegeven moment mochten sturen, werd de naam Tambi onleesbaar gemaakt, maar één vrouw meldde aan haar man, dat zij in een kamp zat vlak bij het huis van een zekere tante N.. De man wist hierdoor de locatie van het kamp en meldde dit bij het Rode Kruis. Een vliegtuig ging op onderzoek uit, maar de bewoners moesten onmiddellijk naar binnen. De was bleef echter buiten hangen. Hierdoor werd het kamp “ontdekt”.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Ned-Indië 1945-1947, 2009, pg 101-102

Brief, 05.12.46, NA, AS 2231 (geheim kamp)

IRK-rapport, 23.08.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 68

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling (verhaal over geheim kamp)

Kampenlijst, NA, PGH 1419, pg 30 (vrouwenkamp)

Rapport 09.12.46, NA, PGH 1419, pg 22 (enige WNI-vrouwen)

Terwijn, Peter – Persoonlijke mededeling (barakken)

Wingcommander T.S.Tull – Report, NIOD, IC 007426 (pg 3 van het rapport)

 

Naamlijst

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling (zie onder Wonosobo-kamp)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java