Bekasi                           Tamboen                        W-Java

 

 

                                                                                                9-10-2011

Ligging

Bekasi lag ongeveer 20 km ten oosten van Batavia, aan de spoorlijn naar Poer­wakerta/Cheribon.

Tamboen lag ongeveer 15 km ten oosten van Bekasi, eveneens aan de spoorlijn naar Poerwakerta/Cheribon.

Het kamp was ondergebracht in een groot Chinees huis. Dit huis was tevens het hoofdkwartier van de TKR. De mensen zaten gevangen in twee grote kale, aan elkaar grenzende, kamers op de boven­verdieping, mannen en vrouwen gescheiden.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

05-10-1945

Tamb: Station (1)

 

9

9

jo,ma

07-10-1945

 

Bek: Politiekazerne

9

0

jo,ma

 

 

 

 

 

 

16-10-1945

Bek: Politiekaz

 

35

35

ma,vr,ki (2)

21-10-1945

 

Evacuatie (3)

4

31

vr,ki

03-11-1945

 

Tjikampek

31

0

ma,vr,ki

jo=jongens, ma=mannen

Bek=Bekasi, Tamb=Tamboen, Politiekaz=Politiekazerne

(1) uit de trein Bandoeng-Batavia gehaald

(2) 9 van hen waren van 05.10.45 tot 07.10.45 reeds eerder in dit kamp

(3) naar Batavia (door RAPWI)

 

Omstandigheden (II)

voeding                 goed: groot bord rijst met sajoer

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 63

Karel Senior - Op weg naar huis, Eigen beheer, 1999, pg 16

Karel Senior – Op weg naar huis! in “Tussen twee werelden”, KJBB, 1994, pg 163-188

Kits, D.E. van der - Relaas, 05.03.46, NIOD, IC 054820 (tevens volledige naamlijst), pg 16 e.v.

NEFIS/CMI-rapport, BuZa 1016, pg 135, 142, 144a, 275 (vertrek uit Tamboen: 16.11.45)

Waasdorp, L. - Rapport over 27 uit de trein gehaalde personen te Bekassi op 04.10.45, NIOD, IC 054859

 

 

Index          West-Java-kampen