Lawang                      Tawangargo                       O-Java

 

                                                                                                                                                                     12-12-2011

Andere benaming

Weeshuis, Meisjesweeshuis, Bergzicht

 

Ligging

De plaats Lawang lag aan de grote weg van Malang naar Pasoeroean/Soerabaja, onge­veer 18 km ten noorden van Malang. Lawang wordt op alle beschikbare kaarten vermeld.

Dit kamp was ondergebracht in (4 zalen van) een groot huis ten noord-westen van het station aan de “nieuwe rondweg, de Resident Pereboom Boulevard (nu Djalan Tawang Argo); het huis was voorheen een Protestants Meisjesweeshuis. Het huis heette “Bergzicht”, omdat het een mooi uitzicht had op de bergen; het huis had een grote tuin. In het telefoonboek van 1940 werd het aangeduid als Wezengesticht.

Tijdens de Japanse bezetting waren in dit gebouw behoeftige ouden-van-dagen onder­­gebracht

.

 

Kampcommandant

Politie-autoriteit (nooit aanwezig)

 

Kampbewaking

Pemoeda’s

 

Kampleiding

Hr J.L.F.W. de Veer, Hr W. van Heukelom (vanaf juli 1946)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30-01-1946

Mal: Lowokwaroe

 

207

207

jo,ma (1)

13-02-46 (2)

 

 

 

207 (3)

jo,ma

27-07-1946

Sawiran

 

 

205 (4)

jo,ma

10-10-1946

 

Evacuatie (5)

85

85

jo,ma (6)

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

120

0

jo,ma

jo=jongens, ma=mannen; Mal=Malang

(1) deze groep werd op 17-10-1945 in Lawang opgepakt en in Lowokwaroe opgesloten

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) 20 Europeanen, rest Indo-Europeanen

(4) volgens Yvonne Keuls 300 (150 jongens en 150 mannen)

(5) per trein via Malang naar Batavia

(6) APWI, tegelijk met gezinsleden uit Tawangsari, aankomst Batavia 12-10-1946

 

Omstandigheden

voeding                 afkomstig van kamp Tawangsari, slecht, 200 g rijst pppd, kleren ruilen voor eten

wonen                   in 4 grote zalen

sanitair                  WC’s en badkamer aanwezig

water                     voldoende aanwezig

medische zorg     slecht, doktersbezoek eens per 3 maanden (Dr Santoso)

sterfgevallen        7 personen

 

Literatuur

Alt, M.A. - Ons kampleven, pg 27

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 118

Doorne, Jim van – Persoonlijke mededeling

Heukelom, W. van - NEFIS-rapport 14.11.46, NIOD, IC 002542 (verblijf 17.10.45-10.10.46, lijst sterfgevallen)

IRK-rapport, 13.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 4 = NIOD, IC 054885

Jongbloets, Frits – Persoonlijke mededeling

Keuls, Yvonne - Madame K, 2001, pg 284-286 (okt. 1945 - okt. 1946, 1993)

NEFIS-rapport, Ri A.A.2484/Geh, 09.10.46, NA, PGH 1419, pg 25 (okt. 1946 evacuatie APWI, rest 120 ma)

Pieters, Chr. - Persoonlijke mededeling

Veer, J.L.F.W. de - Verslag, 10.04.47, NA, AS 4955, pg 617 (17.10.45 opgepakt, 25.07.46 naar Tawangsari)

Verslag bezoek kampen M- en O-Java, 16.02.46, NEFIS/CMI-document,  BuZa 2164 (vanaf 17.10.45: 208 ma)

Verslag over de periode 17.10.45 - 10.10.46, NA, 2.10.17, PGH 1419, pg 66

Windrich, W.F. - NEFIS-rapport 17.12.46, NIOD, IC 019648

Wolff, H.E. - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Wolff, H.E. – Persoonlijke mededeling (foto van het vooraanzicht)

 

Naamlijsten

Heukelom, W.van - NEFIS-rapport 14.11.46, NIOD, IC 002542 (alleen van 7 overledenen)

 

Huidige situatie

Het imposante gebouw staat er nog steeds, thans in gebruik als vormingscentrum bij de Protestantse kerk;

het wordt waarschijnlijk binnenkort afgebroken (2007).

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java