Tegal                                                                      M-Java

 

                                                                                                                                                                         16-10-2011

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Tegal begon medio oktober 1945: de mannen en oudere jongens werden opgesloten in Melkerij Schiphorst (later overgebracht naar Keboegisan), ca 135 personen. De vrouwen en kinderen kwamen terecht in Kampret, aantal onbekend.

Omstreeks april-juni 1946 werden allen (zowel de mannen als de vrouwen) overgebracht naar Pangkah, een suiker­onderneming in het binnenland; de evacuatie van dit eindkamp was in juli 1947 voltooid.

 

De bersiap in Brebes verliep zeer gewelddadig: de mannen en oudere jongens (totaal 152 personen) wer­den om­streeks 11 oktober 1945 opgepakt en kort daarna vermoord. De vrouwen en kinderen wer­den op die zelfde dag opgesloten in de Gevangenis en 5 dagen later op transport gezet naar het kamp Kampret in Tegal, waar zij 5 dagen later aankwamen.

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Tegal-kaart