Tegal                                                                M-Java

 

                                                                                                                                                                                    24-8-2020

 

De gevangenneming cq internering van Nederlanders in Tegal begon medio oktober 1945: de mannen en oudere jongens werden opgesloten in Melkerij Schiphorst (later overgebracht naar Keboegisan), ca 135 personen. De vrouwen en kinderen kwamen terecht in Kampret, aantal onbekend.

Omstreeks april-juni 1946 werden allen (zowel de mannen als de vrouwen) overgebracht naar Pangkah, een suiker­onderneming in het binnenland; de evacuatie van dit eindkamp was in juli 1947 voltooid.

 

De bersiap in Brebes verliep zeer gewelddadig: de mannen en oudere jongens (totaal 152 personen) wer­den om­streeks 11 oktober 1945 opgepakt en kort daarna vermoord. De vrouwen en kinderen wer­den op die zelfde dag opgesloten in de Gevangenis en 5 dagen later op transport gezet naar het kamp Kampret in Tegal, waar zij 5 dagen later aankwamen.

 

TEGAL

BREBES

13-10-1945

jo,ma

13-10-1945

vr,ki

 

 

11-10-1945

152 jo,ma

11-10-1945

vr,ki

Schiphorst

Lindeteves

vermoord

Gevangenis

24-1-1946

jo,ma

21-10-1945

 

 

21-10-1945

Kampret

20-1-1946

 

Keboegisan

Zusterschool

14-4-1946

jo,ma

 

 

juni 1946

vr,ki

 

Pangka: mannenkamp

 

 

Pangka: vrouwenkamp

juni 1946

jo,ma

 

 

 

 

Pangka: APWI-kamp

 

 

WNI-kamp

(ook uit mannenkamp)

 

Okt 1946

13-11-1946

 

 

Dec 1946

 

18-7-1947

 

 

Gombong

 

17-2-1947

 

 

Batavia

 

 

Vrij gelaten

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                 Tegal-kaart