Klaten                        Tegalhardjo                      M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Andere benaming

Stadionweg

 

Ligging

Het kamp bestond - volgens het IRK-rapport - uit 10 gemeubileerde huizen in de stad aan de Stadionweg, omge­ven door een bamboe-schutting. Daar er geen stadskaart van Klaten is, kon de Stadionweg of de naam “Tegalhardjo” niet worden geloka­liseerd

.

 

Kampleiding

Mw E.Rijnders

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-11-1945

Omgeving (1)

 

 

 

vr,ki

04-02-46 (2)

 

 

 

455

vr,ki (3)

xx-03-1946

 

Klaten: Gantiwarno

 

 

vr,ki

xx-03-1946

 

Klaten: Tjepper

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) de stad Klaten

(2) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(3) inspectierapport: behalve 2 Menadonese vrouwen, allen Indo-Europeanen

 

Omstandigheden

voeding                 200 g rijst pppd, zelf koken, eenmaal per week bijbestellen op passar

wonen                   eigen bagage: kleding, matrassen, dekens

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 145

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europ. en Indo-Europ. burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 13, 21, 22

De hel van Gantiwarno, NIOD, IC 051362

IRK-rapport 04.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 22 = NIOD, IC 054863

NEFIS-document 2164, 16.02.46, Ministerie BuZa (455 vr,ki vanaf 29.11.45)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java