Klaten                           Tegaljoso                        M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Ligging

Het kamp was - volgens het IRK-rapport - ondergebracht in een Europees stenen huis, ongeveer 500 meter uit het centrum van de stad Klaten, aan de hoofdweg van Soerakarta naar Jogjakarta.

Op de Topografische kaart (blad 48.42 A) wordt de naam “Tegaljoso” vermeld, ongeveer 1 km ten zuid-westen van het centrum van Klaten tussen de hoofdweg en de spoorlijn naar Jog­jakarta, niet ver van het Hospitaal, dat ook op die kaart staat vermeld.

 

 

ampbewaking

BOP

 

Kampleiding

Mw M.MacGillavry

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-1945

Klaten: Banjaän

 

 

 

vr,ki

06-02-46 (1)

 

 

 

51 (2)

vr,ki

xx-xx-xx (3)

 

Evacuatie (4)

 

 

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) datum van visitatiebezoek van IRK

(2) 27 vrouwen en 24 kinderen (inspectierapport)

(3) mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30.05.47

(4) via het kamp Koesoemojoedan in Soerakarta naar Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 150 g rijst pppd

wonen                   elektriciteit aanwezig; water uit 2 putten, goede kwaliteit; toiletten redelijk

medische zorg     ziekenhuis op 200 meter afstand

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 145-146

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 23, 37

IRK-rapport, 06.12.46, NIOD, IC 054592, nr 10

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java