Batoe                               Temas                            O-Java

 

                                                                                                                                                                     13-12-2011

Andere benamingen

Ziekenhuis Temas

 

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen. Temas lag ongeveer 1 km ten zuid-oosten van Batoe. Deze plaats wordt vermeld op de Topografische kaart (blad 54.42 C).

Het kamp was ondergebracht in 4 gebouwen van het Sanatorium voor Protestantse kinderen. Dit Sanatorium wordt niet aangeduid op de Topografische kaart, maar wel in de Kampatlas, Deel I, pg 180.

De benaming Ziekenhuis Temas is gebaseerd op de IRK-rapporten, die dit kamp aanduiden als “Temas Hospital Camp for Tubercular Patients Batoe”.

 

Kampleiding

Mw A. van Joost

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

16-11-1945

Omgeving

 

115

115

zi (1)

13-02-46 (2)

 

 

 

115 (3)

zi

05-07-46 (4)

 

Evacuatie (5)

23

95

zi

13-09-46 (6)

 

 

 

92 (7)

zi

18-05-47 (4)

 

Evacuatie (8)

92

0

zi

zi=zieken

(1) TBC-patiënten (slechts enkele niet-zieken, die de patiënten verzorgden)

(2) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(3) waarvan 41 mannen, 48 vrouwen, 26 kinderen; 77 Indo-Europeanen, 38 totok-Nederlanders

(4) mogelijk in meerdere transporten op verschillende dagen

(5) per trein naar Soerakarta, dan per vliegtuig naar Semarang of Batavia

(6) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(7) waarvan 39 mannen, 28 vrouwen, 25 kinderen; 27 WNI

(8) per trein naar Batavia

 

Omstandigheden (13-02-1946)

voeding                 100 g rijst, 200 g maďs pppd, enige koffie, suiker, zout

wonen                   elektrisch licht, bedden, matrassen aanwezig

water                     wateraanvoer defect, aandragen van buiten het kamp

sanitair                  goed

kleding                  armoedig (ingeruild tegen voedsel)

medische zorg     Dr Michaelis (Duits) en Mw van Joost (hoofdverpleegster)

gezondheid           sommigen hadden TBC (en moesten toch kamp-werk doen)

sterfgevallen        7 personen; begraafplaats op 6 km afstand: doodskist lopend vervoeren

 

Omstandigheden (13-09-1946):

vergelijkbaar met situatie 13-02-1946

 

Literatuur:

Beekhuis, H. – Republikeinse kampen in Nederlands-Indië, Deel 3.4, Pasoeroean, 2e druk, 2001, pg 26

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273-274

Dambrink, Th.E. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 120 (“Kindersanatorium op Femas”)

Dulm, J. van e.a. – Kampatlas, deel I, pg 180 (kamp “Desa Temas”  in Sanatorium)

IRK-rapport, 13.02.46, NRK, Landelijk bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 52

IRK-rapport, 13.09.46, NRK, Landelijk bureau, Blok Nederlands-Indië, Doos 2, Map 4, nr 79

Lijst van kampen, NA, PGH 2.10.17, 1419, pg 35 (“Temas”, 13.09.46: 92 ma,vr,ki)

 

Foto’s/Tekeningen

Schaik, A. van – Malang, Beeld van een stad, 1996, pg 155 middelste foto (deze foto is volgens getuigen niet

een afbeelding van het gebouw, dat in 1946 als Republikeins kamp werd gebruikt).

 

Huidige situatie

Het gebouw is nagenoeg onveranderd gebleven; het voormalige sanatorium is thans een algemeen

ziekenhuis geworden.

 

 

Index          Kampen in Oost-Java