Soerakarta                  Temoeloes                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     21-3-2013

Ligging

Temoeloes lag ongeveer 10 km ten zuiden van Soerakarta.  Het kamp was ondergebracht op de tabaks­onderneming Temoeloes, in een stenen gebouw, de administrateurs­woning. Het kamp was eerst een vrouwen­kamp, later een mannenkamp.

 

Kampleiding

vrouwenkamp: Mw Chambery

mannenkamp: Hr Witterick

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

VROUWENKAMP

 

 

 

17-03-1946

Srk: Lodjiwetan

 

 

 

vr,ki

19-04-1946

 

Srk: Kletjo 1

 

 

vr,ki

19-04-1946

 

Srk: Mandj (vr)

100

0

vr,ki

 

MANNENKAMP

 

 

 

16-071946

Srk: Djebres

 

33

33

jo,ma (1)

07-12-46 (2)

 

 

 

33 (3)

jo,ma

xx-xx-xx (4)

 

Evacuatie (5)

 

0

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Srk=Soerakarta; Mandj=Mandjoeng

(1) deels herstelde zieken afkomstig uit Langenhardjo (groep van 37, waarvan 4 overleden)

(2) peildatum visitatiebezoek van IRK

(3) waaronder 15 Warga Negara en 5 APWI

(4) mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30-05-1947

(5) via het evacuatiekamp Koesoemajoedan in Soerakarta

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd

wonen                   geen elektriciteit, olielampen

water                     goed water uit put

sanitair                  latrines op 200 m in “sloot”

geld                       nauwelijks aanwezig

medische zorg     regelmatig dokter op bezoek, ernstig zieken naar ziekenhuis, medicijnen van IRK

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 153

Bruggen, M.P. van et al. - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Bruggen, M.P. van - De geïntern. Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 15, 21, 36

Merghart, W. - Behandeling van geïnterneerden, 26.06.46, NIOD, IC 054824 (vrouwenkamp)

Merghart, W. - Algemeen verslag, 26.06.46, NIOD, IC 054825

Merghart, W. - Verslag inzake de politieke situatie in Soerakarta ..., 05.07.46, NIOD, IC 054822

IRK-rapport, 07.12.46, NIOD, IC 054592, nr 7

Rapport, 10.01.47, NA, PGH pg 18 (nog 16 WNI, die toch geëvacueerd wilden worden)

Tijn, B. van - Mededelingen uit een gesprek, NIOD, IC 054819

Wal, E. van der - Persoonlijke mededeling (II)

 

 

Index          Kampen in Midden-Java