Laboean                     Tentenkamp              NW-Borneo

 

                                                                                                                                                                         31-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het eiland Laboean lag voor de kust van Noord-West Borneo. Hier was het hoofdkwartier van het Austra­lische bevrijdingsleger gevestigd. Het kamp lag vlak bij het strand.

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx.09.45

Kuch: Bat Lint (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx.xx.45

 

Manilla

 

 

ma,vr,ki

08.12.45

 

Pontianak (2)

 

 

ma,vr (3)

01.03.46

 

 

 

670

ma,vr,ki

xx.xx.46

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Kuch=Kuching, Bat Lint=Batoe Lintang

(1) deels met vliegtuigen, deels met schepen
(2) met de Willem van der Zaan (vaartijd 2 à 3 dagen),

(3) broeders, paters, zusters (missionarissen terug naar hun missiegebied)

 

Wonen

In het tentenkamp sliep men op veldbedden.

Medische zorg

Allen kregen een uitgebreid medisch onderzoek. Op grond hiervan werd bepaald of betrok­kene naar Nederlands-Indië terugkon, dan wel naar Europa moest worden overgebracht.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 224

Keith, Agnes Newton – Vrouwenkamp Borneo, 1950, pg 284-292

RAPWI, Overzicht sept. 1945 – 1 maart 1946, NIOD 025.383, pg 37 (01-03-1946: 670 personen)

Zuster Elisabeth e.a. – De Zusters van Etten in gevangenschap…., Archief Zusters van Etten, pg 136-137

Zutser Jean Bosco (Zusters van Etten) – Onze missionering in Nederlands-Indië

 

 

Index          Borneo-kampen