Poerwokerto                   Tipar                            M-Java

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

 

Ligging

De naam Tipar wordt vermeld op de Topografische kaart 44.41 A, midden tussen het westelijk en het oostelijk deel van Poerwokerto, iets ten zuiden van de hoofdweg. Het kamp lag schuin tegenover het station aan de Grote Postweg, soort behuizing is niet precies bekend, volgens de één een schoolgebouw, volgens de ander enige huizen.

 

Kampleiding

gemengd kamp: Dr A.C.Zwaan (vertrok op 08-12-1945 naar Bodjong)

vrouwenkamp: Mw Zwaan

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

GEMENGD KAMP

 

 

 

 

xx-10-1945

Poerwo: Zusterschool

 

 

 

ma,vr,ki

08-12-1945

 

Poerbo: Bodjong

 

 

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

08-12-1945

Poerwo: Hotel vdBeek

 

 

 

vr,ki

06-04-1946

 

Poerwo: Klampok

 

0

vr,ki


Afkortingen/Noten

jo=jongens (ouder dan 15 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerbo=Poerbolinggo, Poerwo=Poerwokerto

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 97

Rodrigus, F. – Persoonlijke mededeling

Sirag, J.E. – Persoonlijke mededeling

Verhagen, R.J.C. – Persoonlijke mededeling

Verslag van kampen in Banjoemas, NIOD, IC 055272=054617=054656

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java