Tjikarang                      Tjabang                         W-Java

 

                                                                                                9-10-2011

 

Ligging

Tjikarang lag ongeveer 40 km ten oosten van Batavia, aan de spoorlijn naar Poer­wakerta/Cheribon.

Het kamp was ondergebracht in een schuur van een rijstpellerij in Tjabang, onge­veer 1 km ten noorden van Tjikarang (zie Topografische kaart, blad 38.37 C).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Omgeving

 

6

6

ma,vr

15-05-1946

 

 

 

6 (1)

ma,vr

xx-xx-1946

 

Evacuatie

6

0

ma,vr

ma=mannen, vr=vrouwen

(1) Europeanen

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 63

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD IC-061272

NEFIS-weekrapport, 09.03.46, CAD, AA 11 (nog steeds 5 vrouwen gevangen)

NEFIS-weekrapport, 23.03.46, CAD, AA 11 (Chinezen gevangen)

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (Chinezen gevangen)

 

 

Index          West-Java-kampen