Semarang                   Tjandi-wijk                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     20-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Nieuw-Tjandi was een woonwijk in het zuid-westen van de stad. De “geïnterneerden” werden onder­gebracht in huizen in de Sembodja-weg, Parallel-weg, Bendo-weg en de Tjandi-weg. Op 01-12-1945 waren 75 huizen in 15 verschillende straten in gebruik. Het kantoor was eerst gevestigd op Sembodja 20, op 28-10-1945 verplaatst naar Tjandiweg 54.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

07-10-1945

Sem: Halmah

 

 

 

ma,vr,ki

08-10-1945

Sem: Halmah

 

 

 

ma,vr,ki

25-11-1945

 

Batavia (1)

55

 

ma,vr,ki

01-12-1945

 

 

 

1106 (2)

ma,vr,ki

02-12-1945

Amb/Banj

 

444

 

ma,vr,ki

04-12-1945

Amb/Banj

 

100

 

ma,vr,ki

04-12-1945

 

Nederland (3)

48

 

ma,vr,ki

05-12-1945

Amb/Banj

 

380

 

ma,vr,ki

07-12-1945

Amb/Banj

 

458

 

ma,vr,ki

08-12-1945

Amb/Banj

 

49

 

ma,vr,ki

10-12-1945

Amb/Banj

 

134

 

ma,vr,ki

10-12-1945

 

Ceylon (4)

10

 

ma,vr,ki

15-12-1945

 

Bangkok (5)

367

 

 

15-12-1945

 

 

 

2671

ma,vr,ki

18-12-1945

 

Batavia (6)

485

 

ma,vr,ki

31-12-1945

 

Ceylon (7)

752

 

ma,vr,ki

01-01-1946

 

 

 

1761 (2)

ma,vr,ki

01-02-1946

 

 

 

1000 (8)

ma,vr,ki

ki-kinderen, ma-amnnen, vr=vrouwen

Amb/Banj=Ambarawa- en Bamjoebiroe-kampen (voornamelijk Ambarawa 6 en misschien ook Banjoebiroe 10)

Sem=Semarang; Halmah=Halmaheira

(1) met Sumari Maru

(2) peildatum Geschiedkundig overzicht Tjandi-wijk

(3) met Oranje

(4) met Colossus

(5) met Lake Charles Victory

(6) met Armhurst Victory

(7) met Dunera

(8) volgens andere bron: 1400 personen: 1033 APWI, 377 IFTU in 172 huizen in 17 straten

 

VOEDING. Via RAPWI-winkel was er goed eten verkrijgbaar, net voldoende, soms was er verse groente.

WATER. Het water moest komen uit Oengaran, maar deze leiding was (vaak) defect; water moest worden aan­ge­voerd met tankwagens.

KLEDING.  In november 1945 was er nog steeds geen nieuwe kleding ontvangen.

ONDERWIJS. In november 1945 werd er een Lagere School opgezet, met 7 klassen in diverse lege huizen. In januari 1946 werd een Middelbare School opgezet in huis Siranda 37.

RECREATIE. Er was een Bibliotheek in het huis Parallelweg 12.

STEMMING. De sfeer was gedeprimeerd door het lange wachten op evacuatie, de matige voorzieningen (geen schrijfpapier, geen nieuwsvoorziening, geen recreatiemogelijkheden)

OMGEVING. De parken rondom de huizen werden onderhouden door vrijwilligers, waardoor het aanzicht van de wijk aanzienlijk werd verbeterd.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 117

Boissevain, Gon en Lennie van Empel – Vrouwenkamp op Java, 2e druk, 1991, pg 327

Broeshart, A.C. e.a. – Vrede, maar geen bevrijding, 1989, pg 44

Geschiedenis van de Tjandi-wijk, NIOD, IC 054920

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Militaire Geschiedenis 8, 1985, pg 134

Grund, Wim – Oranje, Een Koninklijk Schip, 2001, pg 283-286

History of the Tjandi-camp, 8.2.46, NIOD, IC 055795 pg 52 e.v.

Kramer, Diet – Thuisvaart, 1965, pg 69-71

NIBEG-rapport nr 1, 5 dec. 1945, NIOD, IC 060369, pg 3

Scholtens – RAPWI-rapport Midden-Java, NIOD, IC 055795=SMG, Doos 0214, 1A, Evacuation, pg 1-6, tabel 2

Schouten, C. – RAPWI-rapport, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 81820, pg 110, 116

Toestand der Nederlanders …., NRK, Indië-archief, doos 2, map 1 (maart 1946: 1567 personen)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java                  Zeetransporten