Klaten                            Tjepper                          M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     1-11-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 15 km ten oosten van Klaten. Deze onder­neming wordt vermeld zowel op de Kaart van de ondernemingen (nummer XXXII), op de kaart van de Autowegen-Atlas (als Tjeper, nummer 47), als op de Topografische kaart (blad 48.42 B), echter ook als Tjeper. Het kamp was ondergebracht in enige huizen van de suikerfabriek.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1946

Klaten: Tegalhardjo

 

 

 

vr,ki

xx-xx-xx (1)

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen

(1) via Koesoemojoedan (in Soerakarta), mogelijk in meerdere transporten, uiterlijk 30.05.47

 

Omstandigheden

voeding                 150 g rijst pppd, bijvoeding (van buiten het kamp) zelf betalen, eenmaal IRK-pakketten

wonen                   meubilair aanwezig

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 118

Bruggen, M.P. van - De geïnterneerde Europese en Indo-Europese burgers ..., Doctoraalscriptie, 1994, pg 24

Centraal Informatie Bureau NIRK - Rapport, 19.10.46, NIOD, IC 055261=054580

 

Foto’s/Tekeningen

Schreven, Dick van – Persoonlijke mededeling (foto van één huis)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java