Djombang                     Tjeweng                          O-Java

 

                                                                                                                                                                     30-11-2011

Ligging

De suikerfabriek Tjeweng wordt vermeld zowel op de Kaart van ondernemingen (nummer 4), als op de kaart in de Autowegen-Atlas (nummer 12), als ook op de Topografische kaart (blad 53.41 C). De suikerfabriek lag ongeveer 5 km ten zuiden van Djombang. Het kamp was ondergebracht in twee grote voorzalen van de fabriek, omgeven door een hoge schutting en prikkel­draad.

 

Kampcommandant

Soewadji; Darmadja

 

Kampleiding

Hr S.J.Eschweiler; Mw Groeneveld

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

21-11-1945

Omgeving (1)

 

 

1000 (2)

ma,vr,ki

02-06-46 (3)

 

 

 

934 (4)

ma,vr,ki

xx-06-46 (5)

 

Evacuatie (6)

 

 

vr,ki

xx-08-1946

Modjo: Soemobito

 

 

 

jo

xx-xx-1946

 

Djom: RK-kerk

 

 

jo (7)

xx-10-1946

 

Modjo: Patjet

 

 

vr,ki

xx-xx-xx (8)

 

Evacuatie (9)

 

0

vr,ki

jo=jongens, ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen; Djom=Djombang, Modjo=Modjokerto

(1) Soerabaja-stad

(2) volgens IC 061272: 300 op 15-05-46; volgens Paul Cortenbach: 2000

(3) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(4) 189 mannen, 745 vrouwen en kinderen

(5) in verschillende transporten, aankomst Batavia of Semarang o.a. op 6, 10, 11, 12 en 14 juni

(6) eerst naar Soemobito, volgende dag per trein naar Solo, dan per vliegtuig naar Batavia of Semarang

(7) jongens, die 14 jaar waren geworden, gingen naar het mannenkamp

(8) in de periode oktober 1946 tot maart 1947 (exacte gegevens ontbreken)

(9) per trein naar Batavia (Kramat- of Minangkabau-kamp)

 

Omstandigheden

voeding                 centrale keuken, 200 g rijst pppd, ook zelf koken (kleren ruilen tegen eten)

wonen                   geen meubilair, slapen op matjes op de grond, geen elektrisch licht, olielampen

water                     voldoende uit kranen en putten

medische zorg     ziekenboeg (6 plaatsen), verpleegster aanw., ernstig zieken nr zkhs Djombang (Dr Soeratmati)

gezondheid           slecht: veel sterfgevallen (47 in eerste halfjaar)

recreatie                              geen speelruimte, geen muziek, geen boeken

sterfgevallen        tot 2-6-1946 totaal 47 personen

 

Literatuur

Anten, J. - Persoonlijke mededeling

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 184-185

Cortenbach, Paul - Mickey achter prikkeldraad, 1955, pg 69-139

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

IRK-rapport, 02.06.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Nederlands Indië, Doos 2, Map 4, nr 58

Lijst van kampen, NA, PGH 1419, pg 34 (01.06.46: 1000 vr,ki)

Nahuijsen, J. - Persoonlijke mededeling, Moesson juli 2009

NEFIS-rapport, 15.03.46, NA, PGH 1419, pg 3a (200 vr,ki?)

NEFIS-weekrapport, 29.05.46, CAD, AA 11 (eerst 300, sinds mei 1946 1200 personen)

NEFIS-weekrapport, 18.07.46, CAD, AA 11 (ongeveer 1000 vr,ki)

Rapport betreffende de kampen in de Residentie Soerabaja, 05.06.46, NIOD, IC 054888

Sullock Enzlin, R.J.F. - Persoonlijke mededeling

Sutherland, F.C. - Persoonlijke mededeling (sterfgevallen na brandwonden door ongebluste kalk in treinwagon)

ODO-verklaring, 10.05.48, NIOD, IC 071013 (verklaring W.Husman)

Weerd, Humphrie de - Persoonlijke mededeling

Weintré, Mw J. - Persoonlijke mededeling

 

Foto’s/Tekeningen

Faatz, Agnes – Persoonlijke mededeling (4 tekeningen)

Nahuijsen, J. - Persoonlijke mededeling

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen, 2009, pg 185 (tekening Mw J.Weintré)

 

Huidige situatie

De fabriek werd tijdens de eerste Politionele Actie (1947) volledig verwoest; het terrein is nu een grasvlakte.

 

 

Plattegrond

 

 

Index          Kampen in Oost-Java