Bandoeng                      Tjihapit                          W-Java

 

                                                                                                10-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noord-oostelijk stadsdeel. Tijdens de Japanse bezetting was het lange tijd een vrouwenkamp. Het werd toen begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoengstraat.

 

Transporten

Datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 23-08-1945

 

 

 

31

vr,ki

 26-08-1945

Band: LOG

 

2700

2730

kr

 

 

 

 

 

 

 07-09-1945

 

 

 

2800 (1)

ma,vr,ki

 17-10-1945

 

 

 

2900 (2)

ma,vr,ki

 xx-11-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki (3)

 xx-11-1945

Midden-Java (4)

 

 

 

vr,ki (5)

 xx-11-1945

 

 

 

7500 (6)

ma,vr,ki

 xx-01-1946

Band: Ursulinen

 

 

 

ma,vr,ki

 30-01-1946

 

 

 

10.000 (7)

ma,vr,ki

ki=kinderen, kr=krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng; Ursuklinen=Ursulinenklooster

(1) Schouten, pg 68

(2) Schouten, pg 77

(3) ook Ambonezen, Menadonezen en Timorezen (KNIL-ers)

(4) uit de Japanse kampen in Semarang, Ambarawa, Banjoebiroe

(5) allen zieken

(6) Quack, pg 84

(7) Quack, pg 136; 4200 militairen (KNIL) en 5800 burgers (veelal in gezinsvorm)

 

Wonen

Men verbleef in Europese huizen, vaak overvol en zeer primitief; er was nagenoeg geen meubilair, geen verlichting (na het vertrek van de geïnterneerde vrouwen en kinderen in mei 1945 bleef al het huisraad achter; deze werd door het laatste groepje vrouwen ondergebracht in een klein aantal huizen, per huis één soort huisraad, bijvoorbeeld koelkasten bij koelkasten, naaimachines bij naaimachines). Deze goederen werden later door RAPWI aan de nieuwe bewoners ter beschikking gesteld.

Water

Soms was er geen water, omdat de toevoer door de pemoeda’s was afgesneden.

Voeding

Er was een gaarkeuken, men kreeg voldoende eten; er waren Rode Kruis-pakketten; er was een pasar. Door de voedselboycot (oktober-november 1945) werd de voedseltoestand steeds slechter: in oktober was de toestand onvoldoende, in de tweede helft van november was de toestand slecht; eind december kwamen Rode Kruis­pakketten uit Batavia binnen. Later was er gelegenheid om in gezinsverband eten te koken.

Hulpgoederen

De kampbewoners hadden recht op gratis hulpgoederen van het RAPWI-Rode Kruis (in tegen­stelling tot degenen, die buiten de kampen verbleven). De hulpgoederen bestonden o.a. uit kleding en schoeisel.

Geld

Men had nagenoeg geen contant geld: uitbetalingen door RAPWI waren door een misverstand met Batavia niet uitgevoerd. In november ontving een gezinshoofd f 200 en gezinsleden f 100; de mensen buiten het kamp ontvingen meer (zij kregen geen gratis hulpgoederen).

Onderwijs

Er waren twee lagere scholen, elk met 5 klassen; kinderen boven 14 jaar kregen weinig of geen onderwijs, omdat zij werden ingezet voor corveediensten.

Nieuws

De enige nieuwsvoorziening bestond uit “De Propellor”, een stencil dat door de RAPWI-Rode Kruis werd verspreid; dagbladen waren niet beschikbaar (november 1945).

Bewegingsvrijheid

Eerst mochten alleen de werkers (degenen, die een baan hadden) het kamp verlaten; de overigen kregen geen toestemming om eens buiten het kamp rond te lopen (in verband met de politieke onrust). Vanaf 08-11-1945 mocht 10% van de mensen bij toerbeurt buiten het kamp passagieren.

Beschietingen

Er was voortdurend geweervuur vanuit Zuid-Bandoeng en mortiervuur vanuit Lembang. Op 24-09-1945 werd de afdeling Militaire Politie opgericht, bestaande uit ex-krijgsgevangenen.

 

Huidige situatie (2007).

Hier is nog steeds een woonwijk; er zijn nog veel oude huizen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 77-78

Brugmans, I.J. – Gevangen op Java, dagboek uit een Jappenkamp, 2004, pg 150

Delden, Mary C. van – Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 97, 100, 120, 127, 130, 165

Doorn, Iens van – Geluk is als een vogel, 1981, pg 166-270 (periode januari 1946 – juni 1946)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 116 (plattegrond), 118, 119, Deel II, 2002, pg 100

Jalhay, S.M. – Allen zwijgen, 1983, pg 5, 38, 54

Quack, R.B. RAPWI-rapport Bandoeng, NIOD, IC 054943 e.v., pg 41, 53, 84, 136

Ruijter de Wildt, A.F.R. de – Dagboek, NIOD-dagboek 49

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 82, 86

Toestand der Nederlanders …., NRK-archief Ned.Indië, doos 2, map 1

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 83-91

 

 

Index          West-Java-kampen