Batavia                 Tjikini-Ziekenhuis                 W-Java

 

                                                                                                                                                                         21-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Dit ziekenhuis lag aan de Tjiliwoeng halverwege Batavia-centrum en Meester Cornelis (adres thans Jalan Raden Saleh 40).

Tijdens de Japanse bezetting werden hier zieke en gewonde Japanse militairen verzorgd.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Div. kampen (1)

 

 

 

vr,ki

19-10-1945

 

 

 

100 (2)

vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen (ernstig zieken)

Div. kampen=Diverse vrouwenkampen

(1) met name Tjideng

(2) peildatum Schouten, pg 25

 

Omstandigheden

In de bersiap-periode kwamen hier ook ernstig gewonde slachtoffers van het bersiap-geweld. De zieken uit

de kampen werden hiermee geconfronteerd.

 

 

 

Huidige situatie (2007)

Het ziekenhuis bestaat nog steeds en is sinds 1945 sterk uitgebreid; de oude paviljoens zijn er nog.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 53

Dulm, J.  van e.a. – Atlas Japanse kampen, Deel  2, 2002, pg 83 (plattegrond)

Schouten, C. – RAPWI, Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 25

 

 

Index          West-Java-kampen