Poerwakarta                Tjipaisan                         W-Java

 

                                                                                                                                                                         7-10-2011

 

Ligging

Poerwakarta lag aan de spoorlijn van Bandoeng naar Batavia (noordelijke route).

Tjipaisan was een kampong in het westen van de stad, ongeveer 500 meter ten westen van de Gevangenis. De ligging wordt aangegeven op de kaart van Poer­wa­karta in de Stedenatlas en op de Topografische kaart (38.38 D). In welk gebouw het kamp was ondergebracht is (nog) niet bekend.                 

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Poerwa: Gevangenis

 

62

62

ma,vr,ki

xx-12-1945

 

Poerwa: Plered

62

0

ma,vr,ki


ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Poerwa=Poerwakarta

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 65

Haurissa, Joh. - Staat van Militaire Dienst, NIOD, IC 063936

 

 

 

Index          West-Java-kampen