Bandoeng                      Tjiparaj                         W-Java

 

                                                                                                7-3-2013

Republikeins kamp

 

Ligging

De plaats Tjiparaj lag ongeveer 20 km ten zuid-oosten van Bandoeng.

 

In welke gebouw Het kamp was ondergebracht, is niet duidelijk. Mogelijk waren er in deze omgeving 4 verschillende kampen (zie Lijst van interneringskampen van 15-05-1946). Hier wordt het kamp, dat de Hr van den Andel vermeldt, beschreven. In het NEFIS-rapport wordt vermeld, dat er in een school tientallen gijzelaars zaten en dat er nog 3 andere kampen waren.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-19xx

Omgeving

 

24

24

ma,vr

xx-xx-19xx

 

??

24

0

ma,vr

ma=mannen, vr=vrouwen

 

Literatuur

Andel, Hr van den – Mededeling, 28.02.46, NIOD, IC 006781

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 79

Lijst van interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD, IC 061272

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (in school tientallen gijzelaars, nog 3 andere kampen)

 

 

 

Index          West-Java-kampen