Magelang                    Toegoeran                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     27-2-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp II

 

Ligging

Dit ziekenkamp was ondergebracht in een klein gebouw in Toegoeran, ongeveer 2 km ten noorden van het centrum van Magelang, 1 à 1,5 km ten noorden van het Militair Hospitaal.

 

Kampbewaking

Britse troepen

 

Kampleiding

Dr Hellferich

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

25-09-45 (1)

Div. kampen (2)

 

810

810

ma,vr,ki

xx-11-45 (4)

 

Semarang (5)

A

 

ma,vr,ki

19-11-45 (6)

 

Ambarawa (7)

B (8)

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Div. kampen=Diverse kampen

(1) datum van het eerste transport naar Militair Ziekenhuis

(2) voormalige Japanse interneringskampen in Ambarawa, Banjoebiroe en Semarang

(3) zieken met familieleden

(4) t/m 17-11-1945 (i.v.m. dreigende omstandigheden)

(5) per trein en vrachtauto naar opvangkampen in Semarang en aan boord van enige schepen

(6) in de nacht van 19 op 20 november 1945 (onmiddellijke ontruiming van Magelang door Britse troepen)

(7) per vrachtauto naar diverse nog bestaande voormalige Japanse interneringskampen

(8) A+B: waaronder 430 ernstig zieken, 250 herstellenden, 130 familieleden

 

TWEEDE LOCATIE. De zieken, die uit de Japanse kampen in Semarang, Ambarawa en Banjoebiroe naar Mage­­lang werden over­gebracht, gingen aanvankelijk allemaal naar het Militair Hospitaal. Toen het Militair Hospitaal vol raakte werd in Toegoeran een tweede opvangplaats ingericht; het is niet bekend wanneer deze tweede locatie in gebruik werd genomen en ook niet hoe de verdeling van de zieken over beide locaties was.

 

OMSTANDIGHEDEN. Zie onder Militair Hospitaal

 

MEDISCHE TOESTAND. Zie onder Militair Hospitaal.

 

Literatuur:

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 107

Groen, P.M.H. – Patience and bluff, Mededelingen Sectie Mil. Geschiedenis 8, 1985, pg 119, 128

Helfferich-Koch, Han – Een dal in Ambarawa, 1981, pg 229, 234-235

Schouten, C. – RAPWI-rapport, pg 104, 107

Scharrenberg-Franzen, A.C. – Ondervragingsrapport 05.02.48, NIOD, IC 033543, pg 6

Tull, T.S. – Report on the situation in the camps, LHC, pg 2, situation reports 19-11-1945 en 20-11-1945

 

Index          Kampen in Midden-Java