Bersiapkampen: Toelichting

                                                                                                                                                                        25-2-2013

 

De term “bersiap” heeft betrekking op de periode direct na de Japanse capitulatie op 15-8-1945.  In het voormalig Nederlands-Indië (met name op Java) probeerden natio­nalisten (ook wel pemoeda’s genoemd) te verhinderen dat de Nederlanders weer het gezag over Indië zouden herstellen.

 

Alle volboed-Nederlanders, zowel burgers als militairen, waren door de Japanners geïnterneerd in zogenaamde Japanse burgerkampen of Japanse krijgsgevangen­kampen. De halfbloed Nederlanders, ook wel Indo’s genoemd, werden deels ook geïn­ter­neerd, maar vele Indo’s bleven buiten de kampen (afhankelijk van het per­centage Indisch bloed); zij werden daarom soms wel “buitenkampers” genoemd.

 

Direct na de capitulatie van Japan ontstond er een machtsvacuüm (de Japanners ver­trokken, de Nederlanders zaten in kampen, de Engelsen (die het gebied van het voor­malig Nederlands-Indië door de geallieerde autoriteiten onder hun gezag kregen) kwamen pas in de loop van oktober 1945, dus ongeveer 2 maanden na het vertrek van de Japanners,  daadwerkelijk op Java en de andere eilanden van Indië aan wal.

 

De Indonesische nationalisten maakten van dit machtsvacuüm gebruik om overal (met name op Java) de macht in handen te nemen. Dit ging gepaard met rampok- en moord­partijen (vooral in de grote steden) en internering van Nederlanders, die de Japanse kampen hadden verlaten om familieleden op te zoeken en terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaatsen of van Indo’s, die tijdens de Japanse bezetting niet waren geïnterneerd. Deze internering van Nederlanders door de Indo­nesiërs vond plaats in zogenaamde Republikeinse kampen.

 

Om te voorkomen, dat zij werden geïnterneerd door de Indonesiërs, zochten vele Nederlandse families bescherming in gebouwen of woonwijken, die eerst nog door Japan­ners, later door Engelsen, weer later door Nederlandse militairen werden be­schermd. Deze kampen worden aangeduid als Opvangkampen.

 

De term Bersiapkampen wordt nu gebruikt voor drie soorten kampen:

 

(1) de Republikeinse kampen, waarbij totaal ongeveer 50.000 Nederlanders door de Indonesiërs werden geïnterneerd (periode oktober 1945 tot mei 1947),

 

(2) de ex-Japanse kampen, waarin totaal ongeveer 100.000 Nederlanders verbleven in afwach­ting van hun evacuatie naar Nederland of hun overbrenging naar speciaal in­ge­­richte Opvang­kampen (periode augustus 1945 tot medio 1946) en

 

(3) de Opvangkampen, waarin ongeveer 100.000 Neder­landers verbleven in afwachting van hun evacuatie naar Nederland of hun terugkeer in de Indische samen­leving.

 

 

Index