Kediri                             Tokiwa                           O-Java

 

                                                                                                                                                                     24-11-2011

Ligging

Tokiwa is de aanduiding van een stadsplein (aloon-aloon) in het zuid-oostelijk stadsdeel, aan de weg naar Bangsal en Pesantren. Dit plein werd gebruikt voor sport- en andere evenementen. De ingang van het plein bevond zich recht tegenover het Bioscoop-theater “Volta”.

Het kamp was ondergebracht in een loods op de hoek van het plein.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

jo,ma

15-10-1945

 

Ked: Gevangenis

 

 

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

Ked=Kediri

(1) voornamelijk de stad Kediri

 

Omstandigheden

voeding                 slecht

wonen                   geen meubels, liggen op tikar op betonnen vloer

kleding                  armoedig (overhaaste arrestatie)

sanitair                  één hurk-WC (waterspoeling) en één badhok (mandibak)

toestand                slecht, overvol

geestelijke zorg   pastoors Klooster, Wessels en Van Megen

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 174

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

 

Plattegrond

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

 

Huidige situatie

De loods bestaat nog steeds, 2007.

 

 

Index          Kampen in Oost-Java