Trenggalek            Trenggalek (ma)                   O-Java

 

                                                                                                                                                                     27-11-2011

 

Ligging

De plaats Trenggalek lag ongeveer 30 km ten westen van Toeloengagoeng en wordt op alle beschikbare kaar­ten aangegeven.

Het kamp bestond uit een mannenkamp en een vrouwenkamp, ongeveer 300 meter van elkaar. De mannen waren ondergebracht in een school, de vrouwen waren on­der­gebracht in een woonhuis met paviljoen. De gemeen­schappelijke keuken bevond zich in het mannenkamp.

 

Kampleiding

Groep uit Toeloengagoeng: Hr de Kanter, Hr H.Chr.Valk,

Groep uit Kediri: Hr L.F.E.Denninger

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-02-46 (1)

Toel: Gevangenis

 

 

 

jo,ma (2)

03-02-1946

Treng: Gevangenis

 

 

 

jo,ma

11-02-46 (3)

 

 

 

149 (4)

jo,ma

01-04-1947

Ked: Minggiran (ma) (4)

 

 

 

jo,ma

13-04-47 (5)

 

 

 

98

jo,ma

20-04-1947

 

Evacuatie (6)

 

 

jo,ma

20-04-1947

 

Toel: Petjinan

 

 

jo,ma

xx-xx-1947

Toel: Petjinan

 

 

 

jo,ma

27-05-1947

 

Evacuatie (6)

 

0

jo,ma

jo=jongens (12-20 jaar), ma=mannen

Ked=Kediri, Toel=Toeloengagoeng, Treng=Tranggalek

(1) volgens IRK-rapport 11-02-1946: kamp open sinds 27-12-1945

(2) bijna allen Indo-Europeanen

(3) datum eerste vistitatiebezoek IRK

(4) 42 jongens en 107 mannen

(5) datum tweede visitatiebezoek IRK

(6) via het evacuatiekamp Ngoedjang in Toeloengagoeng

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd, wat soja, suiker, zout

wonen                   donkere, vochtige ruimten, overvol, geen meubels, geen matrassen, geen elektrisch licht

water                     slecht, slechts één van de drie putten bruikbaar

sanitair                  open latrines boven een sloot

medische zorg     geen ziekenkamer, ernstig zieken naar ziekenhuis in Toeloengagoeng

gezondheid           matig tot slecht, veel malaria

familiecontact     op zondag konden de vrouwen hun mannen bezoeken

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 118

Berge, L.J. ten Berge - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 11.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 10 = NIOD, IC 054872

IRK-rapport 13.04.47, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. Indië, Doos 2, Map 4, nr 90 = NIOD, IC 054655

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 032391

Moltzer, Reggy - Indo’s en de Werkgroep Buitenkampkinderen, doctoraalscriptie 1997, Interviews pg 24

ODO-verklaring 06.08.47, NIOD, IC 073911

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa, NEFIS-document 2164 (149 namen)

 

Plattegronden

Berge, L.J. ten Berge - Persoonlijke mededeling

 

Index          Kampen in Oost-Java