Trenggalek†††††††††††† Trenggalek (vr)††††††††††††††††††† O-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 28-11-2011

Ligging

De plaats Trenggalek lag ongeveer 30 km ten westen van Toeloengagoeng en wordt op alle beschikbare kaarten aangegeven.

Het kamp bestond uit een mannenkamp en een vrouwenkamp, ongeveer 300 meter van elkaar. De mannen waren ondergebracht in een school, de vrouwen in een woonhuis met paviljoen. De gemeen≠schappelijke keuken bevond zich in het mannenkamp.

 

Kampleiding

Mw H.J. de Kanter-Brugsma, Mw E.Laurens

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-02-46 (1)

Toel: Gevangenis

 

 

 

vr,ki (2)

03-02-1946

Treng: Gevangenis

 

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

Ngandjoek: Djati

 

122

 

vr,ki

11-02-46 (3)

 

 

 

207 (4)

vr,ki

01-04-1947

Ked: Minggiran

 

 

 

vr,ki

13-04-47 (5)

 

 

 

201

vr,ki

20-04-1947

 

Evacuatie (6)

 

 

vr,ki

27-05-1947

 

Evacuatie (6)

 

0

vr,ki

ki=kinderen, vr=vrouwen
(1) volgens IRK-rapport 11-02-1946: kamp open sinds 27-12-1945

(2) bijna allen Indo-Europeanen

(3) datum eerste vistatiebezoek IRK

(4) waaronder ongeveer 70 kinderen beneden 15 jaar

(5) datum tweede visitatiebezoek IRK

(6) via het evacuatiekamp Ngoedjang in Toeloengagoeng

 

Omstandigheden

voeding†††††††††††††††† 250 g rijst pppd, wat soja, suiker, zout

wonen†††††††††††††††††† donkere, vochtige ruimten, overvol, geen meubels, geen matrassen, geen elektrisch licht

water†††††††††††††††††††† slecht, slechts ťťn van de drie putten bruikbaar

sanitair††††††††††††††††† open latrines boven een sloot

medische zorg†††† geen ziekenkamer, ernstig zieken naar ziekenhuis in Toeloengagoeng

gezondheid†††††††††† matig tot slecht, later beter

toestand††††††††††††††† overvol

familiecontact†††† op zondag konden de vrouwen hun mannen bezoeken

 

Literatuur

Beekhuis, H. Ė Republikeinse kampen in Nederlands-IndiŽ, Deel 3.2, Kediri, 4e druk, 2001, pg 48-49

Berge, L.J. ten - Persoonlijke mededeling

IRK-rapport 11.02.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned. IndiŽ, Doos 2, Map 4, nr 11 = NIOD, IC 054875

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 054655

IRK-rapport 13.04.47, NIOD, IC 032391

ODO-verklaring 06.08.47, NIOD, IC 073911

 

Naamlijsten

NEFIS-rapport, BuZa,NEFIS-document 2164 (207 namen)

 

Plattegrond

Berge, L.J. ten Berge - Persoonlijke mededeling

 

Plattegrond

 

 

Index††††††††† Kampen in Oost-Java