Toeloengagoeng-Trenggalek, Petjinan††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Oost-Java

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††27-8-2020

 

In de streek ten zuiden van Kediri, rondom Toeloengagoeng en Trenggalek begon medio oktober de inter≠nering: mannen, vrouwen en kinderen in de omgeving van Toeloengagoeng werden opgepakt en opgesloten in de Gevangenis van Toeloengagoeng, die in de omgeving van Trenggalek in de Gevangenis van Trenggalek.

Op 03-02-1946 werden de mannen en oudere jongens in beide Gevangenissen overgebracht naar het man≠nen≠≠≠kamp Trenggalek, de vrouwen en kinderen naar het vrouwenkamp Trenggalek. Op 20-04-1947 werden allen overgebracht naar het verzamelkamp Ngoedjang om vervolgens op 3 mei en op 27 juni 1947 te worden geŽvacueerd naar Batavia.

Verder was er in Toeloengagoeng het kamp Petjinan (niet op onderstaand schema): hier kwamen mannen, vrouwen en kinderen uit diverse kampen bij Kediri en Blitar; zij werden op 3 mei 1947 naar Batavia geŽvacueerd.

Aankomst Nederlandse troepen: 31-12-1948 (4e Infanterie Brigade).

 

 

Toeloengagoeng

 

 

Trenggalek

 

16-10-1945

ma,vr,ki

 

16-10-1943

ma,vr,ki

 

 

Gevangenis

 

 

Gevangenis

 

3-2-1946

ma, jo

Ook ma,jo uit Trenggalek

23-2-1946

vr, ki

 

 

Ook vr,ki uit Toeloengagoeng

 

Trenggalek (ma)

 

 

Trenggalek (vr)

 

20-4-1947

 

27-5-1947

 

 

20-4-1947

27-5-1947

 

Toeloengagoeng: Ngoedjang

 

3-5-1947

 

 

27-6-1947

 

 

Batavia

 

 

Index ††††††††† Kampen in Oost-Java

 

†††††††††††††††††† †††††††††††††††††† ††††††††††††† Trenggalek-Toeloengagoeng-kaart