Bandoeng              Ursulinenklooster                 W-Java

 

                                                                                                                                                                         10-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

Kebon Waroe

 

Ligging

Dit klooster lag aan de Merdika(weg) 2 (het verlengde van de Dagoweg in het centrum van de stad), thans Jalan Merdeka.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

06-10-1945

Bat: K.Makassar

 

2000

2000

vr,ki

xx-10-1945

 

Band: Tjihapit

2000

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

11-11-1945

Bat: Struiswijk

 

2000

2000

vr,ki

xx-11-1945

 

Band: Tjihapit

2000

0

vr,ki

 

 

 

 

 

 

 

??

 

 

 

 

 

 

??

 

 

 

ki=kinderen, vr=vrouwen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia; K.Makassar=Kampong Makassar

 

Registratie

Eerst werden de per trein binnenkomende mensen op het station geregistreerd; per 25-10-1945 werden allen direct naar het Ursulinenklooster gebracht om vervolgens daar geregistreerd te worden; pas daarna werden de mensen ondergebracht in beschikbare woonruimten.

Voeding

Er waren twee gaarkeukens; vaak was er onvoldoende eten.

Wonen

Het gebouw was vaak overvol.

Water

Er was vaak onvoldoende water: het ging op rantsoen.

Sanitair

Er waren onvoldoende WC’s, waardoor deze verstopt raakten.

Medische zorg

De medische zorg was in handen van Dr von Wesel.

Corvee

De vrouwen moesten zelf het gebouw schoon houden (er was geen Indonesisch personeel)

Recreatie

Kinderen konden spelen op het binnenterrein (een groot grasveld).

 

Huidige situatie (2007)

Het enorme gebouwencomplex is nauwelijks veranderd; het is nog steeds een klooster, annex Middelbare

School.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geďllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 78

Bosman, Anneke – Tjihapit, Kamp Solo, Lampersari, 2002, pg 147

Delden, Mary C. van - Bersiap in Bandoeng, 1989, pg 125, 127, 137

Doorn, Iens van – Geluk is als een vogel, 1981, pg 159-165 (november-december 1945)

Quack, R.B. – RAPWI-rapport, Bandoeng, NIOD IC 054943-054946, pg 42, 54

Schouten – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 80

Voskuil, R.P.G.A. – Bandoeng, Beeld van een stad, 1996, pg 87

 

Index          West-Java-kampen