Pekalongan†††††††††† Ursulinenklooster†††††††††††††††† M-Java

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 16-10-2011

Ligging

Dit klooster van de Ursulinen van Weltevreden lag in het centrum van de stad, Heerenstraat 13 (thans Jalan Iboe Kota 13). Dit kamp was in gebruik als kampziekenhuis.

 

 

Kampbewaking

Stadspolitie

 

Kampleiding

Zr Magdalena, Ds Zeegers

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Omgeving

 

 

 

zw

xx-02-1946

 

 

 

36

zw

15-05-1946

 

 

 

205

zw

21-08-46 (1)

 

 

 

18 (2)

zw

24-12-46 (3)

 

 

 

23

zw

xx-xx-19xx

 

Evacuatie

 

0

zw

zw=zwakken en ouden-van-dagen

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) 3 mannen, 9 vrouwen en 6 kinderen

(3) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

 

Omstandigheden

voeding†††††††††††††††† zelf kopen

toestand††††††††††††††† financiŽn en kleding: slecht

gezondheid†††††††††† slecht

recreatie††††††††††††††††††††††††††††† geen materiaal

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. Ė GeÔllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 95

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD IC 061272

IRK-rapport, 21.08.46, NRK-Landelijk Bureau, Doos 2, Map 4, nr 66 (ook naamlijst)

Lijst der interneringskampen, Febr. 1946, NIOD IC 054841

NEFIS-periodiek, 07.02.46, CAD, AA 19 (36 ouden van dagen, zieken en kraamvrouwen)

Rapport Bestandscie bezoek kampen M- en O-Java, dec. 1946, 24.12.46, NIOD IC 055273 = NA, CZM 1990

 

 

 

Index††††††††† Kampen in Midden-Java