Madioen                 Ursulinenschool                   O-Java

 

                                                                                                                                                                     19-11-2011

Andere benamingen

Kloosterschool

 

Ligging

De Ursulinenschool lag naast de Rooms-Katholieke Kerk in het centrum van de stad. De ligging wordt ver­meld op de stadskaart van Madioen in de Stedenatlas, aan een oost-west lopende hoofdstraat, die met nummer 8 wordt aangeduid op de kaart in de Stedenatlas. Volgens deze atlas is dit de Pastorielaan, volgens de Heer Smeets de Lawoe­straat, volgens de Telefoongids van 1940 de Wilisstraat.

Het kamp was ondergebracht in beide vleugels van het gebouw aan weerszijden van de kloostertuin, op de begane grond en op de eerste verdieping.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-10-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

Mad: Djosènan

 

 

vr,ki

xx-02-1946

 

Ngawi: Gevangenis

 

 

ma

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Mad=Madioen

(1) voornamelijk uit de stad Madioen

(2) volgens Heer de Kuijper duurde het verblijf enige maanden

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 165

Kuijper, K.R. de - Persoonlijke mededeling (o.a. enige namen)

ODO-verklaring, NIOD, IC 080300

 

Plattegronden

Kuijper, H.R. de – Persoonlijke mededeling

 

 

Plattegrond

 

 

Foto voorgevel

 

 

 

Index          Kampen in Oost-Java