Buitenzorg                  Vincentius                       W-Java

 

                                                                                                                                                                         11-3-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

St.Vincentius Jongensgesticht

 

Ligging

Het St.Vincentius Jongensgesticht (in beheer bij de Broeders van OLV van Lourdes of Broeders van Dongen) lag in het centrum van de stad aan de Bantammerweg (de weg, die vanaf het plein voor het Paleis van de Gouver­neur Generaal naar het westen liep).

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-10-45 (1)

Buit: Gevangenis

 

400

400

ma (2)

22-10-1945

 

Buit: Ked.Hal. (3)

400

0

ma

ma=mannen

Buit=Buitenzorg; Ked.Hal.=Kedoeng Halang

(1) omstreeks deze datum

(2) oude mannen, samen met enige pastoors, broeders en een dominee

(3) bevrijd door Brits-Indische militairen (Ghurka’s), transport via het Ursulinenklooster (enige uren)

en 14e Bataljon

 

Wonen

De gevangenen werden ondergebracht in een slaapzaal op de bovenverdieping.

 

Omstandigheden

gezondheid           dysenterie, geen medicijnen

toestand                beneden in het gebouw werd alles kapot geslagen en geplunderd

 

Literatuur

Bauwens, L.F. – Verslag, NIOD, IC 000606

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 58

Broeder Winfried - Merdeka in Buitenzorg, Archief Broeders van Dongen

Thung, P.J. - Persoonlijke mededeling

 

 

Index          West-Java-kampen