Jogjakarta                  Vredeburg                       M-Java

 

                                                                                                                                                                     28-10-2011

Andere benaming

Benteng

 

Ligging

Het fort Vredeburg lag in het centrum van de stad, direct ten noorden van de oost-west lopende Kampe­mentstraat. De ingang was aan de noord-zuid lopende Resi­dentielaan (die in het verlengde loopt van de Kratonweg naar het Kraton). Dit fort staat vermeld op de kaart in de Stedenatlas.

De mannen werden ondergebracht in onderaardse cellen.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

12-10-1945

Omgeving (1)

 

1200

1200

jo,ma

13-10-1945

 

Jogja: Sorabajan (2)

 

 

jo,ma

13-10-1945

 

Jogja: Poendoeng (2)

700

 

jo,ma

13-10-1945

 

Jogja: Bantoel

 

 

jo,ma

13-10-1945

 

Jogja: Bintaran

100

 

jo,ma (3)

19-10-1945

Omgeving

 

 

 

jo,ma

20-10-1945

 

Jogja: Poendoeng

 

 

jo,ma

jo=jongens (boven 14 jaar), ma=mannen

(1) voornamelijk Jogjakarta-stad

(2) via het gebouw van de Neutrale School op Malioboro (gedurende 2 à 4 dagen)

(3) de zwakkeren

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 143

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 75

Doppert, Louis - De eerste generatie, 1990, pg 40

Doppert, Louis - De Paal, Moesson, jrg 26, nr 7 (1981) pg 7, NIOD, IC 081487

Geer Boers, Hr A.J.L. de - Verslag, NIOD, IC 032463 (groep 19.10.45)

Jonkers, A. - In gevangenschap bij de Republik Indonesia 22.06.46, NIOD, IC 054816

Munsterman, H.M. – Mededeling, NIOD, IC 054817, pg 2

 

Foto’s/Tekeningen

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 114 (luchtfoto)

 

Plattegrond

Bruggen, M.P. van - Djokja en Solo, Beeld van de Vorstensteden, 1998, pg 120 (stadskaart)

 

 

 

Index          Kampen in Midden-Java