Batavia                    Westerparkwijk                   W-Java

 

                                                                                                                                                                         17-3-2013

Opvangkamp

 

Ligging

Het Westerpark lag ten zuidwesten van het Koningsplein tegen de spoorlijn, thans aangeduid als Jalan Tanah Abang. In welke huizen het kamp was ondergebracht, is niet bekend.

Dit kamp was een ”dependance” van Tjideng om dit overvolle kamp te ontlasten.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1945

Bat: Tjideng

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

 

 

 

 

 

vr,ki

ki=kinderen,  vr=vrouwen        

 

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 53

Rinzema, Win - Dit was uw Tjideng, 2e druk, 1991, pg 111

 

 

Index          West-Java-kampen