Probolinggo              Wonolangan                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     17-12-2011

Andere benaming

Dringgoe

 

Ligging

Probolinggo lag aan de noordkust, ongeveer 35 km ten oosten van Pasoeroean.

De suikerfabriek Wonolangan lag ongeveer 4 km ten oosten van Probolinggo, aan de kust, iets ten zuiden van de plaats Dringgoe. Deze onderneming wordt niet vermeld op de Kaart van ondernemingen, maar wel op de kaart van de Autowegen-Atlas (nummer 84) en ook op de Topografische kaart (blad 56.42 A).

Het kamp was ondergebracht in het administrateurshuis, in enige wonin­gen van employés, in enige stallen en in een garage, alles omgeven door een bamboe schutting. Het kamp was bedoeld als verzamelkamp voor evacuatie, maar door voortdurende stagnaties bij de evacuaties verbleven de mensen er soms lang.

 

Kampcommandant

Politie-commandant Reboen

 

Kampbewaking

TRI, Politie

 

Kampleiding

Mw E.Stoll (08.09.46)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1945

Omgeving

 

 

 

ma,vr,ki

23-11-1945

 

Prob: Maron

100

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Prob: Bremi-K

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-1946

Prob: Oemboel

 

 

 

ma,vr,ki

08-09-46 (1)

 

 

 

246 (2)

ma,vr,ki

03-12-46 (3)

 

 

 

250

ma,vr,ki

25-10-1946

 

Blitar: Garoem (4)

 

 

ma,vr,ki

25-10-1946

 

Ked: Minggiran (4)

 

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen;

Ked=Kediri, Prob=Probolinggo; Bremi-K=Bremi-Kroetjil

(1) datum van het eerste visitatiebezoek van het IRK

(2) 24 ma, 160 vr, 62 ki, afkomstig uit Bremi, Maron, Soekodono en Tempeh

(3) datum van het tweede visitatiebezoek van het IRK

(4) i.v.m. evacuatie naar Batavia

 

Omstandigheden

voeding                 250 g rijst pppd, volop groenten, koffie, suiker; centrale keuken

wonen                   elektriciteit alleen in grote zalen

water                     volgens het ene rapport voldoende leidingwater, volgens het andere geen waterleiding

sanitair                  volgens het ene rapport goed, volgens het andere slecht

gezondheid           weinig zieken

medische zorg     tweemaal per week doktersbezoek (Dr Ali), ernstig zieken naar hospitaal in Probolinggo

sterfgevallen        2 personen (naamlijst)

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 214

Brantz-Gamelen, M. - Brief, NIOD, IC 081738

Brief Gouvernements-Secretaris, 12.12.46, NA, AS, 2.10.14, 2231 (300 personen)

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 276-277

Frs van Utrecht - Verslag, Onder Ons 41(1973)583

IRK-rapport, NIOD, IC 055269

IRK-rapport, 08.09.46, NRK Landelijk Bureau, Blok Ned.Indië, Doos 2, Map 4, nr 69

IRK-rapport, 03.12.46, NIOD, IC 055277

Lijst van kampen, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 35 (04.09.46, geen nadere gegevens)

NEFIS/CMI-rapport, 09.12.46, BuZa 1027, pg 113

Rapport, 09.12.46, NA, PGH, 2.10.17, 1419, pg 22 (300 personen)

 

Naamlijsten

IRK-rapport, NIOD, IC 055269 (2 sterfgevallen)

 

Huidige situatie

Het grote administrateurshuis en de ruime employé-woningen staan er nog steeds (2007).

 

 

Foto

 

 

Index          Kampen in Oost-Java