Pekalongan               Wonopringgo                     M-Java

 

 

                                                                                                                                                                     17-10-2011

Ligging

Deze suikerfabriek lag ongeveer 10 km ten zuiden van Pekalongan. Het kamp bestond uit 6 woonhuizen, 1 voor mannen (het mannenkamp) en 5 voor vrouwen en kinderen (het vrouwenkamp).

 

 

Kampleiding

mannenkamp: Hr L.W.F.Krasy

vrouwenkamp: Mw Koster

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

MANNENKAMP

 

 

 

 

29-11-1945

Pek: Grote Boei

 

130

130

jo,ma

29-11-1945

Malang: Lowokwaroe ?

 

 

 

jo,ma

21-08-46 (1)

 

 

 

111

jo,ma

xx-xx-1946

 

Evacuatie (2)

 

 

jo,ma (3)

24-12-46 (4)

 

 

 

42

jo,ma

09-03-1947

 

Evacuatie (2)

 

0

jo,ma

 

VROUWENKAMP

 

 

 

 

18-04-1946

Pek: Kleine Boei

 

314

314

vr,ki

18-04-1946

Malang: LOG

 

 

 

vr,ki

21-08-46 (1)

 

 

 

304

vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

 

vr,ki

24-12-46 (4)

 

 

 

247

vr,ki

09-03-1947

 

Evacuatie

 

0

vr,ki

jo=jongens (vanaf 13 jaar), ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Pek=Pekalongan

(1) datum van het visitatiebezoek van het IRK

(2) samen met hun vrouwen en kinderen uit het vrouwenkamp

(3) APWI

(4) datum van het visitatiebezoek van de Bestandscommissie

 

Omstandigheden

voeding                 eerste maand mannenkamp zeer slecht (uitputting en ondervoeding), later wat beter

wonen                   propvol, onvoldoende ruimte

sanitair                  absoluut onvoldoende, noodvoorzieningen bij de kali

medische zorg     slecht; dokter: Dr Soenario Said; geen ziekenzaal (Dr Peeters)

gezondheid           slecht

kleding                  slecht

familiecontact     mannen en vrouwen gescheiden, geen gezinshereniging

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 95

Bloem, Mw - Persoonlijke mededeling

CIB-rapport, 12.08.46, NIOD IC 055259

Interneringskampen op Java, 15.05.46, NIOD IC 061272

IRK-rapport, 21.08.46, NRK-Landelijk Bureau, Doos 2, Map 4, nr 84

Kampenlijst, 09.12.46, NA, PGH 1419, pg 22 (ca 500 gevangenen, “vergeten kamp”)

Lijst der interneringskampen Febr. 1946, NIOD IC 054841

NEFIS-weekrapport, 19.04.46, CAD, AA 11 (113 mannen, 162 vrouwen, 148 kinderen)

NEFIS-weekrapport, 26.04.46, CAD, AA 11 (113 mannen, 166 vrouwen, 148 kinderen)

NEFIS-weekrapport, 26.09.46, CAD, AA 11 (335 APWI en 64 IFTU)

Rapport Bestandscommissie bezoek kampen M- en O-Java, 24.12.46, NIOD IC 055273, pg 18 = NA, CZM 1990

Rapport CIB, NIOD IC 055261= NA, AS, 2232, pg 7

 

 

Index          Kampen in Midden-Java