Wonosobo              Wonosobo-kamp                  M-Java

 

                                                                                                                                                                     25-2-2013

Republikeins kamp

 

Andere benaming

Kamp De Groot

 

Ligging

Wonosobo lag ongeveer 40 km ten noorden van Poerworedjo, aan de voet van het Dieng-plateau, een deel van de bergketen, die van west naar oost over Java loopt.

Het kamp bestond uit enige losse huizen in Wonosobo. Er worden diverse locaties genoemd: Hotel Sindoro en een gebouw aan de Veld­politieweg, dicht bij de kerk. Volgens Hr Jong­enburger was het kamp ondergebrac­ht in twee huizen, één van de Hr de Groo­t (vandaar de naam Kamp De Groot), het andere van de Hr Blanken­stein.

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-11-1945

Omgeving (1)

 

 

 

ma,vr,ki

xx-02-1946

 

 

 

140

ma,vr,ki (2)

xx-xx-1946

 

 

 

200 (3)

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Won: Tambi (4)

 

 

vr,ki

xx-xx-1946

 

Won: Kedjadjar

 

0

vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Won=Wonosobo

(1) Wonosobo en directe omgeving, per vrachtauto naar het kamp

(2) Europeanen en Indo-Europeanen

(3) volgens CIB-verslag

(4) per vrachtauto

 

Omstandigheden

gezondheid           slecht

kleding                  slecht

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 102

Brief, 11.12.46, NA, AS 2231 (kamp in Hotel Sindoro)

CIB-verslag, NIOD, IC 055261=054580, pg 6

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling

Kampenlijst, NA, PGH 1419, pg 36 (14.09.46: 473 Eur en Indo-Eur gevangenen: 224 ma, 120 vr, 109 ki)

Lijst van interneringskampen, 15.05.46, NIOD, IC 061272

NEFIS, BuZa 1095, pg 72-73, 11.05.48 (79 ma, 32 vr,ki a/d Veldpolitieweg bij de Kerk)

NEFIS-weekrapport, 07.02.46, CAD, NEFIS-archief, doos AA11, pg 21

NEFIS-weekrapport, 26.09.46, CAD AA 11 (473 gevangenen: 224 ma, 120 vr, 109 ki)

 

Naamlijsten

Jongenburger, F.F. - Persoonlijke mededeling (een gedeeltelijke naamlijst)

 

Naamlijst

 

 

Index          Kampen in Midden-Java