Bandjermasin             Woonwijk                 ZO-Borneo

 

                                                                                                                                    1-4-2013

Opvangkamp

 

Andere benamingen

RAPWI-kamp, RAPWI-wijk

 

Ligging

Het is niet bekend welke huizen precies werden gebruikt voor de opvang van de evacués, die uit het binnenland aankwamen. Von Stietz schrijft, dat hij bij aankomst in Bandjermasin eerst werd opgevangen in het Grand Hotel (en daar een maaltijd kreeg) en vervolgens met zijn moeder in een huis aan het Oranjeplein terecht kwam.

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

Div. kampen

 

 

 

ma,vr,ki

 

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

01-03-46 (2)

 

 

 

383

ma,vr (3)

 

 

 

 

 

ma,vr,ki

xx-xx-46 (3)

 

Evacuatie

 

 

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Div. kampen=diverse kampen in de binnenlanden (Kandangan en Poeroektjaoe)

(1) burgers omstreeks 25-09-1945, krijgsgevangenen onbekend

(2) peildatum RAPWI-rapport maart 1946

(3) het wachten op vervoer duurde soms maanden

 

Recreatie

Men kon eten en dansen in restaurant, annex dancing “Hongkong” of in de sociëteit “De Kapel”.

Ook was er een Chinees restaurant “Peiping”, waar veel KNIL-militairen kwamen.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 224

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse kampen, Deel 2, 2002, pg 165

Pisuisse, Jenny – Dubbelbeeld: twee vrouwen in oorlogstijd in Nederland en Nederlands-Indië, 1985, pg 168

RAPWI, Overzicht sept. 1945 – 1 maart 1946, NIOD 025383, pg 37 (01-03-1946: 383 personen)

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, pg 149

Stietz, R. von en J.L.Heij – Kind van 52 vaders, 1990, pg 92

 

Index          Borneo-kampen