Padang                         Woonwijk                 M-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         26-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp

 

Ligging

De beschermde wijk(en) bestond(en) uit enige afzonderlijke door prikkeldraad omgeven gebieden: de één spreekt van Kamp Zuid, Kamp Noord en het Hospitaal-kamp, de ander over een gebied rondom het Oranje-Hotel en rondom Hotel Centraal; tussen de wijken bestonden geen (beschermde) verbindingen. Omdat het kamp bestond uit enige aparte delen, sprak men niet alleen over het RAPWI-kamp, maar ook over de RAPWI-blokken.

 

Kampbewaking

Britse soldaten (Gurkha’s), 24 uur per dag.

Kampleiding

kapitein Visser.

 

Indeling

In Kamp Zuid verbleven op een gegeven moment 450 Euro­peanen, 2650 IFTU’s (waaronder Ambonezen, Chinezen en Indonesiërs) en een deel van de Britse troepen; in Kamp Noord verbleven op een gegeven moment 50 Duitsers en een ander deel van de Britse troepen; in het Hospitaal-kamp bevond zich het hospitaal en woongelegenheid voor het verplegend personeel.

 

Transporten (Kamp Zuid)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

Aantal

in

kamp

type

personen

30-08-1945

Bangkinang

 

50

 

ma,vr,ki (1)

01-09-45 (2)

Bangkinang

 

1400

 

ma,vr,ki

19-09-1945

 

Singapore (3)

100

 

ma,vr (4)

xx-10-1945

Omgeving

 

2650

4000

ma,vr,ki (5)

22-12-45 (6)

 

Med: Polonia (7)

1000 (8)

 

ma,vr,ki

25-12-1945

 

Med: Polonia (9)

1000 (8)

 

ma,vr,ki

01-01-1946

 

Batavia (10)

1937

0

ma,vr,ki

ki=kinderen, ma=mannen, vr=vrouwen

Med=Medan; Polonia=Polonia-wijk

(1) prominenten, ondergebracht in het Oranje-Hotel

(2) en volgende dagen, gedurende ongeveer 30 dagen

(3) per vliegtuig

(4) allen Engelsen, 50 vrouwen en 50 mannen

(5) IFTU’s (voornamelijk Indo-Europeanen)

(6) en 23-12-1945

(7) met de HMS Glenroy (Engels oorlogsschip); aankomst Medan 26-12-1945

(8) voor dit aantal personen worden in de literatuur verschillende getallen genoemd

(9) met de Prinses Marianne (?); aankomst Medan 28-12-1945

(10) met de Sibajak; aankomst Batavia 02-01-1946

 

Wonen

Men verbleef in hotels, huizen en diverse andere gebouwen van de vroegere Europese wijk. (o.a. Jongens­wees­huis, Belantoeng 52).

Gebeurtenissen

20-01-1946  Het Engelse hoofdkwartier werd ontruimd.

30-01-1946  Gouverneur A.J.Spits vertrok met zijn staf naar Medan.  

Veiligheid

Het beschermde gebied was vrij uitgebreid en bestond uit twee of drie afzonderlijke woonwijken. Het was omgeven door prikkeldraad, maar niet door een natuurlijke afscheiding (zoals bijvoorbeeld een rivier). Hierdoor was dit opvangkamp moeilijk te verdedigen tegen eventuele aanvallen van Indonesische nationalisten. Dit was de reden om dit kamp in december 1945 te ontruimen en de ongeveer 4000 mensen naar elders over te brengen (Medan en Batavia).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 36

Bergen, Leo van – Een Menslievende en Nationale Taak, 2004. pg 184

Bos, H. van den – Vrouwenkampen Padang en Bangkinang, deel 2, 1998, pg A9

Bos, H. van den – Mannenkampen Padang en Bangkinang, 2e druk 2006, bijlage 1, pg 87

Overzicht werkzaamheden KDP en RAPWI, NIOD, IC 025383

RAPWI-rapport, SAIP, OP 394, pg 24-26

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 144, 146

Schuitemaker, Bob – Jeugd achter prikkeldraad, 1988, pg 85-93

Spits, Gouverneur – Rapport aan Gouverneur-Generaal, NA, AS 3089

Touwen-Bouwsma, Elly en Petra Groen – Tussen banzai en bersiap, 1996, pg 40

Velde, J.J. van de – Brieven uit Sumatra, 1984, pg 129-131

 

 

Index          Sumatra-kampen          Padang-kaart