Palembang                   Woonwijk                  Z-Sumatra

 

                                                                                                                                                                         28-3-2013

Opvangkamp

 

Andere benaming

RAPWI-kamp

 

Ligging

Dit opvangkamp bestond uit een deel van een grote woonwijk in het westen van de stad, begrensd door Boekit Lama (noordzijde), grote lange doorlopende weg (oostzijde), Tal. Kranggo (zuidzijde) en gebogen weg (westzijde). De toegangspoort bevond zich aan de oostzijde bij het kruispunt met de grote weg naar het centrum van de stad. Het kamp werd ook wel aangeduid als “De Concessie”.

 

Kampbewaking

Britse militairen (bijgestaan door Japanse soldaten)

Kampleiding

lieutenant J.D.N.Fremery

Kampbestuur

tweehoofdig kampbestuur, geholpen door blokleiders

 

Transporten:

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-09-45 (1)

L.Ling: Belalau

 

1000

1000

ma,vr,ki

15-10-45 (2)

Bangkinang (3)

 

214

 

ma,vr,ki

20-10-45 (4)

Pakanbaroe (5)

 

90

 

kr

xx-10-1945

Omgeving

 

2000

 

ma,vr,ki

15-11-1945

 

 

 

3000

pers

xx-11-45 (6)

Pal: Talangb

 

 

 

kr (7)

xx-02-1946

 

 

 

5200 (8)

ma,vr,ki

xx-xx-1946

 

Evacuatie

 

0

pers

ki=kinderen, kr=ex-krijgsgevangenen, ma=mannen, vr=vrouwen, pers=personen

L.Ling=Loeboek Linggau, Pal=Palembang; Talangb=Talangbetoetoe

(1) eerste transport, laatste transport 07-10-1945

(2) vanaf deze datum t/m 28-10-1945 (8 transporten)

(3) per vliegtuig vanuit het vliegveld van Pakanbaroe

(4) vanaf deze datum t/m 28-10-1945

(5) per vliegtuig, eerst korte opvang in Tangsi, daarna in MULO binnen de Woonwijk

(6) eind november

(7) de resterende Nederlanders (zij werden in het Schwartz-hotel ondergebracht)

(8) waaronder 3200 Europeanen, 800 IFTU’s, 1200 Javanen (displaced koelies)

 

Voeding

Het eten kwam al die tijd (september 1945 – februari 1946) van de gaarkeuken; in november-december was er een voedselboycot, waardoor vlees, eieren, verse groente en fruit ontbraken; in januari 1946 was die boycot vrijwel opge­heven, de voedselvoorziening werd beter: vlees, eieren, groente en fruit kwamen in grotere hoe­veelheden beschikbaar; ook kwamen er RK-pakketten met boter, kaas, crackers, gecondenseerde melk, zalm, sardientjes enz.

Kleding

De ex-geïnterneerden uit de Belalau-kampen hadden lange tijd een groot tekort aan kleren; ver­strekte Japanse kleding was onbruikbaar; pas veel later kwam een zending Amerikaanse kleding (inclusief schoe­­­nen) beschik­baar.

Toestand

In november 1945 werd de woonwijk omgeven met prikkeldraad; in de stad overheerste het rood-wit, maar er werden geen acties tegen het kamp ondernomen; bewoners mochten de wijk niet verlaten, het was te onveilig in de stad.

Onderwijs

In december 1945 werd lager onderwijs (5 klassen) gestart.

Boerderij

Er was een eigen boerderij met 100 stuks melkvee midden in de woonwijk.

Recreatie

In de RAPWI-club waren toneelvoorstellingen, kindercabaret, dansavonden, lezingen; er was een goed inge­richte bibliotheek.

Nieuws

De RAPWI verzorgde de uitgave van de Juliana-bode met een weergave van het radio-nieuws.

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947, 2009, pg 39-40

Boissevain, Gon en Lennie van Empel – Vrouwenkamp op Java, 2e druk, 1991, pg 309, 311, 329

Folkeringa, Jelle – Eelt, Kind in Japans kamp, 1993, pg 168-175

Kwantes, H. – Persoonlijke mededeling

Man, J.Th.A. de – Opdracht Sumatra, Korps Insulinde, 1987, pg 143-144

Ouden-Hille, M.H. den – Ik wou dat ik een vlinder was, 1983, pg 161

Overzicht werkzaamheden KDP en RAPWI, NIOD, IC 025383

Schouten, C. – RAPWI Geschiedkundig overzicht, NIOD, IC 081820, pg 144-147

 

Foto’s Woonwijk

Foto’s Grote Vijver en Sociëteit

 

 

Index          Sumatra-kampen          Plattegrond Woonwijk