Batoe                          Zusterschool                      O-Java

 

                                                                                                                                                                     14-12-2011

Andere benaming

St Jozef-school

 

Ligging

Batoe lag ongeveer 20 km ten noord-westen van Malang, hoog in de bergen.

Het kamp was ondergebracht in de (Lagere) School van de Zusters van het Arme Kind Jezus aan de Julianaweg; het huidige adres is Jalan Panglima Soedirman (de weg van aloon-aloon naar Songgoriti).

 

Kampbewaking

Pemoeda’s

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

17-10-1945

Omgeving (1)

 

110

110

jo,ma

15-11-1945

 

B: Poenten (ma) (2)

110

0

jo,ma

jo=(oudere) jongens, ma=mannen; B=Batoe

(1) verzamelen bij het Politiebureau en dan direct door naar het kamp

(2) met 3 vrachtauto’s

 

Omstandigheden:

voeding                 geen ontbijt, 2x200 g rijst pppd, sajoer, tempeh

wonen                   eerste week geen elektrisch licht (geen lampen aanwezig)

water                     goed en voldoende

gezondheid           slecht: ernstige ondervoeding

medische zorg     slecht, eenheids-medicijn: norit (Duitse dokter)

bewaking              zeer streng: smokkelen van eten onmogelijk

 

Gebeurtenissen

Op 16-10-1945 werden elektrisch licht en waterleiding afgesloten. Op 17-10-1945 kregen alle mannen bevel om zich te melden bij het Politiebureau met het verzoek “bord, lepel en vork” mee te nemen; sommigen namen een koffer met spullen mee; ’s middags mochten de vrouwen nog wat spullen bij het kamp brengen.

De achtergebleven vrouwen werden geboycot: eten en drinken waren niet meer verkrijgbaar. Er waren huiszoe­kingen van gewapende pemoeda’s. Inlandse vrouwen probeerden ’s nachts voedsel bij de vrouwen thuis te brengen (in ruil voor kleren).

 

Literatuur

Beekhuis, H. e.a. – Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen 1945-1947, 2009, pg 199-200

Bussemaker, H.Th. – Bersiap! Opstand in het paradijs, 2005, pg 273

Dambrink, Th.E. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 120

 

Huidige situatie

Dit gebouw is nog steeds in gebruik als school (bij dezelfde congregatie), maar nu als Sekolah Dasar

(basisschool), 2007.

 

 

Index          Kampen in Oost-Java